Yıl 2013, Cilt: 4 Sayı : 8 Sayfalar 1 - 13 2016-08-04
SAĞLIK BAKANLIĞI EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMASI: KONYA İLİ İLE İÇ ANADOLU BÖLGESİ VE TÜRKİYE GENELİ VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Mehmet YORULMAZ,Musa ÖZATA,Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ,Mustafa DEMİRKIRAN
14 261

Öz trenEvde sağlık hizmetleri, kişinin sağlığını korumak, kişiyi iyileştirmek veya yeniden sağlığına kavuşturmak amacıyla, sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinin profesyonel bir ekip tarafından kişinin kendi evinde ya da yaşadığı ortamda sunulması olarak tanımlanmaktadır. Evde sağlık hizmetlerinin faydalarını; sağlık harcamalarında azalma, sağlık hizmetinin kişinin ayağına getirilmesi ve hastanın yaşam kalitesinin yükselmesi olarak sıralayabiliriz. Dünyanın birçok ülkesinde sağlık hizmeti sunumunda yaygın olarak kullanılan bu yöntem ülkemizde 2005 yılında çıkartılan bir yönetmelikle uygulamaya geçirilmiştir. 2010 yılı itibariyle ise Sağlık Bakanlığı tarafından evde sağlık hizmeti birimleri oluşturulmuştur. Bu çalışmada Türkiye geneli, İç Anadolu Bölgesi ve Konya İlinin evde sağlık hizmeti verileri karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırma sonucunda Konya’da sunulan evde sağlık hizmetlerinin, İç Anadolu Bölgesi ve Türkiye geneli ile paralellik gösterdiği saptanmıştırHome health care services are defined as provision of health and social care services by a professional team either at people’s home or in habitat, in order to protect people’s health, to treat or rehabilitate people. Home health care services advantages can be listed as follows: decreasing health care costs, making health care service easy for people’ access and increasing the life standards of patients. This method, which is widely used for health care service provision in many other countries of the world, was put into application with a regulation issued in 2005. In 2010, the Ministry of Health established home health dare services units. In this study Turkey wide, Central Anatolia Region and Konya Province home health care service data have been compared. In consequence of comparison made, it has been determined that home health care services provided in Konya have parallels with service provided throughout Central Anatolia Region and Turkey

Anahtar Kelimeler

trenSağlık Bakanlığı, Evde Sağlık HizmetiMinistry of Health, Home Health Care Service
BAYINDIR, H. Ġ. ve Durak Ü (2008). Türkiye’de Tıp-Sağlık Bilimleri Alanında Eğitim ve insan Gücü Planlaması “Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu”, Ankara.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 4 Ağustos 2016
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Ağustos 2016


Makalenin Yazarları
Mehmet YORULMAZ
Musa ÖZATA
Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ
Mustafa DEMİRKIRAN