Yıl 2009, Cilt: 2 Sayı : 1 Sayfalar - 2009-03-01
What is your diagnosis?
Tanınız nedir?
Ha ÇELİK,Mk SARIBAY
19 261

Fötal maserasyon olgularının tedavisinde başarılı bir sağaltım yöntemi olmamakla birlikte prostaglandinler ve östrojenler denenebilir. Fötoplasental bağlantı bozulduğu için glukokortikoitler etkisizdirler. Prostaglandin veya östrojen tedavisi sonrasında serviks açılır. Bu açıklık- tan birkaç kemik parçası dışarı çıkabilir ancak kemik- lerin çoğu atılamaz. Bu nedenle uterusta bulunan kemik parçalarının cerrahi yöntemle uzaklaştırılması bir diğer tedavi seçeneği olarak görülmektedir. Ancak kemiklerin tamamı uzaklaştırılamadığı için operatif tedavi yöntemi tavsiye edilmemektedir. Bunun yanın- da değerli ineklerin tedavisinde son çare olarak uygu- lanabileceği de bildirilmektedir

Anahtar Kelimeler

NA
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2009
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2009


Makalenin Yazarları
Ha ÇELİK
Mk SARIBAY