Cilt: 8 Sayı : 28
POPÜLER KÜLTÜRÜN YÖNETİM UYGULAMALARINA ETKİSİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ
POPÜLER KÜLTÜRÜN YÖNETİM UYGULAMALARINA ETKİSİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ
Habib ÖZGAN,Nazife KARADAĞ

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Bass, R.F.,(2008). Basic Education vs. Pop Culture.http://www.jsonline.com/story/index.aspx?id=75 6800.(Erişim Tarihi: 06.07.2008).