Cilt: 13 Sayı : 2
Altın Fiyatlarını Etkileyebilecek Faktörlerin İncelenmesi
İsmail KÜÇÜKAKSOY,Doğan YALÇIN

26 129

Öz Bu çalışmada; Altın fiyatlarında, spekülatörler için önemli olabilecek faktörler araştırılmıştır. Vektör otoregresyon modelinde (VAR), petrol fiyatları, gümüş fiyatları, Dow Jones Sanayi Endeksi, Dolar-Sterlin paritesi ve FED fon faiz oranı bağımsız değişkenlerdir. Bulgular: Bağımsız değişkenlerde meydana gelen şokun, altın fiyatları üzerindeki etkileri en fazla üç ay sonra kaybolmaktadır; altının geçmiş fiyat verilerinin spot fiyatını açıklama gücü %97 olarak gözlenmiştir. Sonuçlara göre; altının geçmiş fiyat verileri spekülatörler için önemli bir göstergedir.
Anahtar Kelimeler: Altın Fiyatlarını Etkileyebilecek Faktörlerin İncelenmesi

Kaynakça

.
İsmail KÜÇÜKAKSOY,Doğan YALÇIN