10. Yıl Özel Sayı sı
KURUMSAL YÖNETİM TEMELİNDE MUHASEBE BİLGİ KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ
IMPROVEMENT OF ACCOUNTING INFORMATION QUALITY BASED ON CORPORATE GOVERNANCE
Hakan ÖZÇELİK

26 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

"4. ICAFR'17"
Hakan ÖZÇELİK