Yıl 2019, Cilt: 20 Sayı : 37 Sayfalar 995 - 1026 2019-07-31
Examination of the Profession Nouns in Russian Language in terms of Word Formation (In the Examples of Suffixes)
RUS DİLİNDE MESLEK İSİMLERİNİN KELİME YAPIM AÇISINDAN İNCELENMESİ (SON EKLİ ÖRNEKLERDE)
Reşat ŞAKAR
16 261

Anahtar Kelimeler

Aleş, Brandner (2003). “Osobennosti vırajeniya kategoriy roda u oduşevlennıh suşestvitelnıh v russkom i çeşskom yazıkah”. Sbornik Praci Filosofiske Fakulty. Brnenske univerzity Studia minora fakultatis philosophicae universitatis brunensis. Linguistica brunensia. A 51: 13-24. https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/100022/A_Linguistica_51-2003-1_3.pdf?sequence=1 (Erişim Tarihi: 08.11.2018).
Birincil Dil tr
Konular Dil Bilim
Yayımlanma Tarihi Temmuz
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0003-2886-9851Yazar: Reşat ŞAKAR (Sorumlu Yazar)Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Temmuz


Makalenin Yazarları
Reşat ŞAKAR