Cilt: 6 Sayı : 1
d
TURİZMDE GELİŞME VE ETİK SORUNLARI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Alper ASLAN,Metin KOZAK

1.4K 129

Öz entrThere is a consensus that the tourism industry should be carried to a more ethical platform. In this direction, this study aimed to determine the ethical jugdments of students registered with the depatment of tourism at a public university, who are potential employees of the tourism industry, about the situations they may encounter with. The situations that students might face were investigated under four scenarios: the relation of tourism with the natural environment; with the socio-cultural environment; tourism marketing, and the employee relationships in the tourism industry. 420 usable questionnaires were obtained from students both registered in a tourism department and other several departments to explore if any differences exist between these two groups. The only difference was emerged for the scenario of the relationship between tourism and socio-cultural environment. The study also provides both theoretical and practical implications.Turizm endüstrisinin daha etik bir platforma taşınması gerektiği belirtilmektedir. Gelecekte bu sektörde aktif bir şekilde görev alacak günümüzün turizm bölümü öğrencilerinin çalışma yaşamlarında karşılaşabilecekleri durumlara ilişkin etik değerlendirmelerini belirlemeye amaçlayan bu araştırma, öğrencilerin karşılaşabilecekleri durumları dört senaryo altında incelemektedir: turizm–doğal çevre ilişkisi, turizm sosyo-kültürel çevre ilişkisi, turizm pazarlaması ve turizm endüstrisinde çalışan ilişkileri ile ilgilidir. Turizm öğrencileri ile diğer bölüm öğrencilerinin ilgili senaryoları değerlendirme farkını ortaya koymak için, turizm eğitimi gören ve görmeyen öğrencilerden 420 adet kullanılabilir anket elde edilmiştir. İki öğrenci grubunun karşılaştırılması sonucunda, tek fark turizmin sosyo-kültürel değerlerini konu edinen senaryoda ortaya çıkmıştır
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Angelo, R. M. ve Vladamir A. N. (1991):