Yıl 2012, Cilt: 4 Sayı : 7 Sayfalar 30 - 46 2016-08-05
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT and PROCESS OF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT
KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ VE KURUMSAL RİSK YÖNETİM SÜRECİ
Özen AKÇAKANAT
14 261

The aim of this study is investigating the structure of enterprise risk management through different aspects. Besides, on evaluation has been made by putting forththe structure‟s mechanism and application process of enterprise risk management. As a result of this evaluation, it has been determined that organizations need an effective enterprise risk management for effective and high performance in risky environment conditions. Because organizations, get the opportunity to asign the resources in an efficient way by enterprise risk management practices
Bu çalışmanın amacı, kurumsal risk yönetiminin yapısını farklı boyutlarıyla birlikte incelemektir. Çalışmada ayrıca bu yapının işleyişi ve uygulama süreci de ortaya konularak bir değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirme sonucunda, organizasyonların risk dolu ortamlarda daha etkin ve yüksek performans ile faaliyet gösterebilmesi için etkin bir kurumsal risk yönetiminin gerekli olduğu belirlenmiştir. Çünkü organizasyonlar, kurumsal risk yönetimi uygulamaları sayesinde kaynaklarını en verimli şekilde tahsis etme ve kullanma fırsatı elde etmektedir

Anahtar Kelimeler

CARMICHAEL, D. ve WILLINGHAM, J. (1989), Auditing Concepts and Methods A Guide to Current Auditing Theory and Practice, McGraw-Hill Book Company, Fifth Edition.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 5 Ağustos 2016
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 5 Ağustos 2016


Makalenin Yazarları
Özen AKÇAKANAT