Yıl 2016, Cilt: 6 Sayı : 2/1 Sayfalar 135 - 147 2016-07-01
Atık Yönetiminde Entegre Uygulama
Begüm ÖKTEM
8 261

Öz trenDoğal kaynakların sınırlı olması ve insan ihtiyaçlarının gelecekte karşılanamama riski, kaynakların verimli kullanılmasını ve etkin yönetimini gerekli kılar. Bu amaçla çalışmada atık yönetiminde kamu-özel sektör ortaklığı ile entegre bir uygulama olan Atık Borsası incelenmektedir. Çalışmada öncelikle temel kavramlar olan atık, atık yönetimi ve Atık Borsası kavramlarına yer verilmektedir. Ardından Atık Borsası’nın gelişimi açıklanarak, Atık Borsası’nın çalışma sistemi, avantajları belirtilmektedir. Atık Borsası’nın Türkiye’de ve dünyada uygulamalarına yer verilerek çalışma sonlandırılmaktadır.The limited natural reosurces and the risk of failure of meeting the needs of human in future, make efficient use of resources and effective management required. Based on this purpose, our paper, waste exchange which is an integrated waste management practises through public- private partnership are examined. This paper, it is initially emphasized waste, waste management and Waste Market as basic concepts. After examining to development of Waste Market, it’s defined to operating system and advantages. Eventually for this paper, Waste Market’s to be determined to implementation in Turkey and world.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2016


Makalenin Yazarları
Begüm ÖKTEM