Yıl 2010, Cilt: 17 Sayı : 3 Sayfalar 18 - 24 2010-10-28
10-14 YAŞ GRUBU ELİT BAYAN OKÇULARIN TEKNİK ATIŞ PERFORMANSLARINI ETKİLEYEN FİZİKSEL, FİZYOLOJİK VE KUVVET FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Fatih KILINÇ,Gökhan CESUR,Emrah ATAY,Gözde ERSÖZ,Tahir KILIÇ
15 261

Öz 10-14 Yaş Grubu Elit Bayan Okçuların Teknik Atış Performanslarını Etkileyen Fiziksel, Fizyolojik ve Kuvvet Faktörlerinin AraştırılmasıAmaç; Türkiye'de en iyi dereceyi elde etmiş 10-14 yaş grubu elit bayan okçuların teknik atış performanslarını etkileyen fiziksel, fizyolojik ve kuvvet faktörlerinin araştırılmasıdır.Materyal Metot; Araştırmamıza ülkemizde en iyi dereceleri elde etmiş elit 11 bayan okçu gönüllü olarak katıldı. Araştırmaya katılan okçuların ortalama yaşları 12.9±0.9 yıl, boyları 159.3±6.4 cm. ve vücut ağırlıkları da 56.5±15.1 kg.dı. Araştırmamızda antropometrik (uzunluk, çevre, genişlik, deri altı yağ) ölçümleri, kuvvet (sağ-sol el kavrama, sırt ve bacak) testleri, esneklik testleri, atış öncesi ve sonrasındaki kalp atım sayıları, solunum (FVC, FEV1, PEF) testleri ve 7 m. mesafeden teknik atış isabetlikleri incelendi. Elde edilen verilerin tanımlayıcı istatistikleri ve One Way Anova analizi yapıldı.Bulgular; Yedi (7) m. mesafeden atılan teknik atış ile yaş, boy, vücut ağırlığı arasında, fiziksel uzunluk ölçümlerinden bacak ve ayak uzunluğu arasında, çevre ölçümlerinden kol ve önkol çevresi arasında önemli bir ilişki bulundu (p

Anahtar Kelimeler

Okçu, Performans, Ok Atýþý
Kýlýnç F. An Intensive Combined Training Program Modulates Physical, Physiological, Biomotoric And Technical Parameters In Basketball Player Women. The Journal of Strength and Conditioning Research 2008;22(6):1769-1170
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 28 Ekim 2010
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Ekim 2010


Makalenin Yazarları
Fatih KILINÇ
Gökhan CESUR
Emrah ATAY
Gözde ERSÖZ
Tahir KILIÇ