Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı : 1 Sayfalar 5 - 12 2020-02-26
Efficiency of co-cultured peripheral blood mononuclear cells with primary parathyroid tissue cells
Periferik kan mononükleer hücrelerin primer paratiroit dokusu hücreleri ile ko-kültürünün verimliliği
Sevde HASANOĞLU,Beyza GÖNCÜ,Emrah YÜCESAN
18 261

Organ yetmezliğinde, nakil öncesi uygulanan immün testler ekonomik anlamda maliyetli ve uzman ekip gözetiminde uygulanan hassas testlerdir. Uygulaması görece daha kolay olan in vitro ko-kültür modelleri ile daha ekonomik ve uygulama kolaylığı olan bir yöntem geliştirilmesi hedeflenmiştir. Kalıcı hipoparatiroidi hastalarına ait periferik kan mononükleer hücreleri (n=4) ile iki farklı donöre ait paratiroit hücresinin ayırıcı bir bariyer olmadan ve bariyer kullanılarak ko-kültüre edilmesiyle bir model oluşturulmuştur. Parathormon ve hücre sayım takibi 24 ve 72. saatlerde gerçekleştirilmiştir. İki ayrı paratiroit hücre grubunda parathormon seviyesi anlamlı şekilde artarken, hücre sayısı anlamlı şekilde her iki grupta da azalmıştır. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ise ayırıcı bariyer kullanıldığı ve kullanılmadığı her iki durumda da periferik kan mononükleer hücreleri yabancı paratiroit hücrelerine karşı anlamlı bir değişim göstermemiştir. Bu çalışmada uygulanan ko-kültür modeli, manipülasyonu diğer hassas testlere göre daha kolaydır. Temelde, nakil sağ kalımının öngörülmesi sürecinin daha az maliyetle belirlenebilmesi için gerçekleştirilmiştir. Fakat uygulanan iki ayrı ko-kültür modeli hem ayırıcı bir bariyer eşliğinde hem de ayırıcı bir bariyer olmadan paratiroit hücreleri ve PKMH için anlamlı bir farklılık oluşturmamıştır. İlerleyen çalışmalarda daha hassas testlerin uygulanarak sağ kalım öngörülmesi için farklı yöntemlerin denenmesi hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler

1. Guibert EE, Petrenko AY, Balaban CL, Somov AY, Rodriguez JV, Fuller BJ. Organ Preservation: Current Concepts and New Strategies for the Next Decade. Transfus Med Hemother. 2011; 38(2):125-42.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Yayımlanma Tarihi 26 Şubat 2020
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar Orcid : 0000-0003-2378-1535Yazar: Sevde HASANOĞLU Kurum: Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Deneysel Uygulama ve Araştırma MerkeziÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0001-6026-8218Yazar: Beyza GÖNCÜ Kurum: Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Deneysel Uygulama ve Araştırma MerkeziÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0003-4512-8764Yazar: Emrah YÜCESAN (Sorumlu Yazar)Kurum: Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloj Anabilim DalıÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Şubat 2020


Makalenin Yazarları
Sevde HASANOĞLU
Beyza GÖNCÜ
Emrah YÜCESAN