Yıl 2004, Cilt: 13 Sayı : 1 Sayfalar 26 - 34 2004-03-01
Evaluation of the Factors Effecting Weeks of Gestation, Type of Labor, Birth Weight, Height and Anomalies of the Babies Delivered in the Tokat Karşıyaka Maternity and Children Hospital
TOKAT KARŞIYAKA DOĞUM VE ÇOCUK BAKIMEVINDE DOĞAN BEBEKLERIN GEBELIK HAFTASI, DOĞUM ŞEKLI, DOĞUM AĞIRLIĞI, BOY UZUNLUĞU VE ANOMALI DURUMU ILE ANNE VE BABAYA AIT ÖZELLIKLER ARASINDAKI ILIŞKI
Özlem DURAN,Osman CEYHAN
17 261

The basis of baby health lies upon prenatal period. The health of the baby is influenced by so many factors from the beginning of the pregnancy. This study is made in order to investigate the factors that influence weeks of gestation, type of labor, birth weıght, height and anomalies of the babies who were born in Tokat Karşıyaka Maternity and Children Hospital. In this research, 721 babies born within the last four months of 2002 and their mothers are included. The data related to babies is obtained from hospital registers whereas the data related to their parents was obtained through face to face interviews and their responses to the questionnaire that consists of 47 items. According to One-Way Anova and Student t Tests; It was found that babies’s height and weight were influencid by the age, education, occupation and height of the mother. Mother health-care, being exposed to psycological trauma, weight-gain, illness of mother during pregnancy affected the weight and height of the baybies significantly. In addition, Kinship state of couples, education of the father, residency of parents, presence of health-care center close to their residence and having health insurance also influenced the baby’s birth weight and height significantly. On the other hand, effect of smoking during pregnancy did not have significant effect on baby’ birth weight and height. Kinship state of couple (2.6 %) and exposure of the mother to psycological trauma during pregnancy (3.4 %) had a statisticaly significant effect on baby having anomally at birth. Begining of healthy life for a babies closely related to mother’s health during pregnancy. This fact requires active performance of Safe Moterhood Programme. Moreover, as there are more than one factors that provide baby with a healthy life, fundamental factors should be chosen and investigations should be performed on them
Bebeğin sağlığı gebeliğin başlangıcından itibaren oluşan çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bu nedenle bebeğin sağlığının temeli doğum öncesine dayanmaktadır. Bu araştırma Tokat Karşıyaka Doğum ve Çocuk Bakımevi’nde doğan bebeklerin gebelik haftası, doğum şekli, doğum ağırlığı, boy uzunluğu ve anomali durumu ile anne ve babaya ait çeşitli özellikler arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamına 2002 yılının son dört ayında doğan 721 bebek ve bebeklerin anneleri alınmıştır. Bebekler ile ilgili veriler hastane kayıtlarından, anne ve baba ile ilgili veriler 47 sorudan oluşan anket formu anne ile yüz yüze görüşme yöntemi uygulanarak elde edilmiştir. Veriler tek yönlü ANOVA ve Student t testi değerlendirildiğinden; anne yaşı, anne öğrenim durumu, anne mesleği, gebelikte sağlık bakımı alma durumu, gebelikte psikolojik travmaya maruz kalma, hastalık geçirme, gebelikte alınan kilo, annenin boy uzunluğu, akrabalık durumu, babanın öğrenim durumu, ailenin ikamet yeri, ikamet yerinde sağlık kuruluşu bulunma durumu ve sosyal güvence durumu ile bebeğe ait doğum ağırlığı ve boy uzunluğu arasında anlamlı düzeyde ilişki olduğu belirlenmiştir. Buna karşılık, annenin gebelik döneminde sigara kullanmasının etkisi gösterilememiştir. Bebeğin anomalili doğması ile, annenin gebelik döneminde psikolojik travmaya uğramış olması (% 2.6) ve anne babanın akraba olması (% 3.4) arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu nedenle bebeğin yaşama sağlıklı başlaması, annenin gebelik sürecini sağlıklı geçirmesi ile yakından ilgilidir. Bu da, Güvenli Annelik programının etkin şekilde uygulanmasını gerektirmektedir. Bunun yanı sıra bebeğin yaşama sağlıklı başlamasını sağlayan birden fazla faktör olduğu için, öncelikli olan faktörlerin üzerinde durulup, araştırmalar yapılmasına gereksinim vardır

Anahtar Kelimeler

1. Atalay Y. Çocuk sağlığı nasıl kazanılır. Yeni Türkiye 2001, 39: 504-509.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2004
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2004


Makalenin Yazarları
Özlem DURAN
Osman CEYHAN