Yıl 2018, Cilt: 17 Sayı : 65 Sayfalar 223 - 232 2018-01-10
BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE BULANIK GRİ İLİŞKİSEL ANALİZİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK PERSONEL SEÇİMİ YAPILMASI
Alptekin ULUTAŞ,Ahmet Murat ÖZKAN,Hasan TAĞRAF
19 261

Öz Rekabet ortamının hızlı bir şekilde artmasıyla, şirketlerde kalifiye personel ile çalışmanın ihtiyacı giderek artmaktadır. Kalifiye personelin becerileri, işe yatkınlığı ve iş ile ilgili yetenekleri işletmenin  başarısını artırmakta etkin bir rol üstlenmektedir.  Bu yüzden, personel seçimi şirketler için önemli bir başlık olmaya başlamıştır. Personel seçimi birçok kriter göze alınarak yapıldığı için bir çok kriterli karar verme (ÇKKV) problemidir. Bu çalışmada, Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (BAHS) ve Bulanık Gri İlişkisel Analizi (BGİA) yöntemleri birlikte kullanılarak arabalar için elektirik aksamı üreten bir fabrika için personel seçimi ele alınacaktır. Çalışmanın uygulamasında şirketin üç yöneticisinden (fabrika müdürü, insan kaynakları yöneticisi, kalite kontrol müdürü) veri elde edilmiştir. Bu çalışmada, BAHS yöntemi personel seçiminde kullanılan kriterlerin ağırlıklarını bulmada, BGİA yöntemi ise aday personellerin performans skorlarının bulunmasında kullanılacaktır. Bu çalışma iki yönden katkı sağlamayı amaç edinmiştir: 1-) Bu iki yöntem daha önce bu problemin çözümü içim birlikte kullanılmamıştır. 2-) BGİA ile ilgili Türkçe yayın kısıtlı olduğundan dolayı yerel literatüre katkı olması amacıyla kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler

bulanık analitik hiyerarşi süreci, personel seçimi
Adıgüzel, O. (2009). Personel seçiminin analitik hiyerarşi prosesi yöntemiyle gerçekleştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 243-251.
Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Ocak 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Ocak 2018


Makalenin Yazarları
Alptekin ULUTAŞ
Ahmet Murat ÖZKAN
Hasan TAĞRAF