Yıl 2016, Cilt: 3 Sayı : 4 Sayfalar - 2016-12-21
Kanser Hastalarına Bakım Verenlerin Hastalara Karşı Duygu Ve Tutumları
Nurgül Güngör TAVŞANLI,Dilek ÇEÇEN,Esra TAYHAN,Gülsüm KAHRAMAN
14 261

Öz Amaç: Buçalışmada sağlık çalışanlarının ve sağlık eğitimi alan öğrencilerin kanserlihastalara karşı duygu ve tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır.Yöntem:Çalışma Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu birinci ve dördüncüsınıf öğrencileri (n=223) ile Manisa Devlet Hastanesi ve Celal Bayar ÜniversitesiTıp Fakültesi Hastanesi Cerrahi ve Dâhiliye servislerinde kanser hastaları ileçalışan hemşireler (n=64) ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarasosyodemografik veri formu ve araştırmacılar tarafından geliştirilen 51 sorulukanket formu uygulanmıştır. Verilerin değerlendirmesinde SPSS 15.0 programı ilesayı, ortalama ve standart sapma kullanılmıştır.Bulgular:Katılımcıların %77,7’si öğrencilerden oluşmuştur. Öğrencilerin %75’i 1. sınıfolup %52,9’u düz lise, sağlık çalışanlarının %58,7’si lisans mezunudur. Kanserhastasının hastalığını bilmesi gerektiğini düşünüyorum sorusuna 4. sınıföğrencilerinin %91,1’i evet, hastaya tedavisi ile ilgili gerçeklerin tam olaraksöylenmesi gerektiğini düşünüyorum sorusuna 4. sınıf öğrencilerinin %67,9’uevet yanıtını vermiştir. Sonuç: 1.sınıf öğrencilerinin kanser hakkında yeterli bilgi ve deneyiminin olmamasınedeniyle kanser hastasına yaklaşımının duygusal olduğu, 4. sınıf öğrencisininmeslek yaşamına hazır olması ve idealist düşünmesi nedeniyle daha duyarlı tavırsergilediği, sağlık çalışanlarının ise çalışma yaşantısı nedeniyleduyarsızlaştıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Attitude; feeling; cancer; nursing
1. World Cancer Report 2008, http://apps.who.int/bookorders/anglais/detart1.jsp?sesslan=1&codlan=1&codcol=76&codcch=26, Erişim Tarihi: 16.11.2012.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 21 Aralık 2016
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Aralık 2016


Makalenin Yazarları
Nurgül Güngör TAVŞANLI
Dilek ÇEÇEN
Esra TAYHAN
Gülsüm KAHRAMAN