Yıl 2015, Cilt: 11 Sayı : 1 Sayfalar 131 - 144 2015-04-30
Kırılgan Beşli Ülkelerinde Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Dinamik Panel Veri Analizi
Pınar HAYALOĞLU
36 261

Öz Finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerindeki rolü ile ilgili literatürde çelişkili görüşlerin yer alması, araştırmacılar arasında bu konuyu önemli bir ilgi odağı haline getirmiştir. Bu doğrultuda, finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi özellikle 1980'lerden bu yana teorik ve ampirik literatürde en fazla tartışılan konuların başında gelmektedir. Bu çalışmada finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi kırılgan beşli ülkelerinde (Hindistan, Endonezya, Brezilya, Türkiye, Güney Afrika) araştırılmıştır. 1990-2012 dönemini kapsayan çalışmada dinamik panel veri analiz tekniği kullanılmıştır. Finansal gelişmişliğin göstergesi olarak farklı değişkenlerin kullanıldığı çalışmada elde edilen bulgular, finansal gelişmişlik ve ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler

Kırılgan Beşli Ülkelerinde Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Dinamik Panel Veri Analizi
...
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2015
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2015


Makalenin Yazarları
Pınar HAYALOĞLU