Yıl 2010, Cilt: 17 Sayı : 3 Sayfalar 25 - 27 2010-10-28
Turner sendromu ve tamponada yol açan perikardiyal efüzyon birlikteliği: olgu sunumu
Yasin TÜRKER,Mehmet ÖZAYDIN
14 261

Öz Turner sendromu, tipik fenotipik özellikler ve X kromozomunun sayısal veya yapısal anormallikleri ile karakterize genetik bir hastalıktır. Turner sendromlu hastalarda konjenital kalp hastalığı sıktır. En sık aortanın konjenital malformasyonları, biküspit aorta, aort koarktasyonu ve aort dilatasyonu görülür. Bilgimize göre, Turner sendromunda perikardiyal efüzyon yalnızca bir kez bildirilmiştir. Perikardiyal efüzyon saptanan 50 yaşında Turner sendromlu bir hasta sunuldu. Anahtar kelimeler: Turner sendromu, perikardiyal efüzyon, tamponatAbstractA patient with turner's syndrome associated with pericardial effusion causing cardiac tamponade: case reportTurner syndrome is a genetic disorder characterized by certain phenotypic features and structural or numerical abnormalities of X chromosome. There is high prevalence of congenital heart defects in patients with Turner's syndrome. Aortic malformations, bicuspid aortic valve, coarctation of the aorta and aortic dilation are the most common defects. To the best of our knowledge, only one case of pericardial effusion with Turner's syndrome has been reported. A case of pericardial effusion in a 50-year-old patient with Turner's syndrome is presented. Key words: Turner's syndrome, pericardial effusion, tamponade

Anahtar Kelimeler

Turner sendromu, perikardiyal efüzyon, tamponat
Ranke MB, Saenger P. Turner's syndrome. Lancet 2001 Jul 28;358(9278):309-14.
Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 28 Ekim 2010
Bölüm Olgu Sunumları
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Ekim 2010


Makalenin Yazarları
Yasin TÜRKER
Mehmet ÖZAYDIN