Yıl 2018, Cilt: 9 Sayı : 21 Sayfalar 73 - 87 2018-07-29
THE NEGOTIATION STYLES OF SECRETARIES AND ASSISTANTS: A RESEARCH IN PRIVATE HOSPITALS IN ISPARTA CITY CENTRE
SEKRETERLERİN VE ASİSTANLARIN MÜZAKERE TARZLARI: ISPARTA İL MERKEZİNDEKİ ÖZEL HASTANELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Murat Yusuf UÇAN,Derya YARENGÜMELİOĞLU AYDIN
36 261

Anahtar Kelimeler

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı, 4.Baskı, Sakarya: Sakarya Kitabevi.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 29 Temmuz 2018
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Temmuz 2018


Makalenin Yazarları
Murat Yusuf UÇAN
Derya YARENGÜMELİOĞLU AYDIN