TÜRKİYE’DE BÜTÇE AÇIKLARININ DIŞ TİCARET AÇIKLARINA ETKİLERİ, EKONOMETRİK BİR YAKLAŞIM: 1984(4)-2000(2)
AZİZ KUTLAR,MUAMMER ŞİMŞEK
11 261

Öz trenBu çalışmada, Türkiye’de dış ticaret rejiminin değiştirildiği 1984 sonrası dönemde, bütçe açıkları ile dış ticaret açıkları arasındaki ilişki, Keynezyen ve Ricardocu yaklaşımlar bakımından değerlendiriliyor. Ampirik analizin sonuçları, bütçe açıkları ile dış ticaret açıkları arasında güçlü bir nedensellik ilişkisinin bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca, koentegrasyon analizinde bu iki değişken arasında bir uzun dönem ilişkisinin varlığı da doğrulanmıştır. Buna göre Türkiye’deki bütçe açıklarıyla dış ticaret açıkları arasındaki ilişkiyi test eden ECM yaklaşımı, kısa ve uzun dönemde Keynezyen yaklaşımı desteklemektedir.This study intends to investigate the relationship between budget deficits and trade deficits in Turkey in relation to Keynesian and Ricardian approaches after 1984 when trade regime changed. The results indicate that there are strong causal relations between budget deficits and trade deficits. Besides it is confirmed that there is a long term relation between these two variables in cointegration analysis. According to ECM approaches testing the relations between budget and trade deficits the results have been supporting Keynesian proposition in the short and long run.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 25 Temmuz 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Temmuz 2016


Makalenin Yazarları
AZİZ KUTLAR
MUAMMER ŞİMŞEK