Yıl 2013, Cilt: 4 Sayı : 9 Sayfalar 136 - 151 2016-08-05
DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL SPORTS POLICY IN THE CASE OF EUROPEAN UNION: ECONOMIC, SOCIAL AND POLITICAL ASPECTS
AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEĞİNDE ULUSLARARASI SPOR POLİTİKASININ GELİŞİMİ: EKONOMİK, SOSYAL VE SİYASAL BOYUT
İlkay TAŞ,Sühal ŞEMŞİT,Sedef EYLEMER
12 261

Sports was included in EU competences with the Lisbon Treaty. EU handles sports as a political and socio-economic instrument and assesses it as an international policy tool that can contribute to the realization of the goals of other policy areas such as economic, social and external relations policies. Although a supranational sports policy has not emerged yet, the EU has been increasing its effectiveness in this field through its programmes and funds
Spor, Lizbon Antlaşması ile AB’nin yetki alanlarından biri haline gelmiştir. AB sporu siyasi ve sosyo-ekonomik bir araç olarak ele almakta ve ekonomi, sosyal politika, dış ilişkiler gibi diğer politika alanlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunabilecek bir uluslararası politika aracı olarak değerlendirmektedir. Uluslarüstü bir spor politikası henüz oluşmamış olsa da, AB bu alandaki etkinliğini programları ve fonları yoluyla arttırmaktadır

Anahtar Kelimeler

BÖRZEL, Tanja A. (1997), “What's So Special About Policy Networks? - An
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 5 Ağustos 2016
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 5 Ağustos 2016


Makalenin Yazarları
İlkay TAŞ
Sühal ŞEMŞİT
Sedef EYLEMER