Yıl 2011, Sayı : 62 Sayfalar 1 - 21 2011-01-01
Pierre Bourdieu Sosyolojisinde “Habitus”, “Sermaye” ve “Alan” Üzerine1
Adem PALABIYIK
30 261

Öz Bu çalışmada sosyal bilimler dünyası içinde önemli bir yere sahip olan P. Bourdieu sosyolojisinin üç anahtar kavramı üzerinde durulacaktır. Bunlar sırasıyla habitus, sermaye ve alan kavramlarıdır.

Anahtar Kelimeler

Arlı, A. (2007) “Klasik Sosyolojide Derin Revizyon: Pierre Bourdieu Sosyolojisi” (Çev: Gü- ney Çeğin) (içinde) Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi, Der: Güney Çeğin-Emrah Göker- Alim Arlı-Ümit Tatlıcan, İstanbul: İletişim Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2011
Bölüm Research Article
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2011


Makalenin Yazarları
Adem PALABIYIK