Yıl 2012, 20. Yıl Özel Sayı Sayfalar 213 - 230 2012-12-31
The Thoughts On The Tradition Of Telling Tale In Balikesir Functionally Being Lost Of Tales
Balıkesir’de Masal Anlatma Geleneği ve Masalların İşlevsel Yitirilişi Üzerine Değerlendirmeler
Satı KUMARTAŞLIOĞLU
12 261

Although tale is a traditional variety applied according to some rules and if this variety is appreciated in the point of text base only, it causes some superficial results. Being considered the fact that the narrorer factor who applies the example of this sort and who adds some elements both from himself/herself and his/her wnvironment while applying this and so who adds colours to the tale, supplies us with the reliable results. In this writing, the subjects on the tradition of telling tale in Balikesir and how functions tales having in our society today and their changing by beginging from tale-tellers taken part in this tradition will be told
Masal, geleneksel ve bir takım kurallara bağlı olarak icra edilen bir tür olmakla birlikte bu türü yalnızca metin esaslı bir bakış açısıyla değerlendirmek yüzeysel bir takım sonuçlara sebep olmaktadır. Bu türün örneklerini icra eden ve aktaran, bunları yaparken de hem kendinden hem de çevresinden bir takım unsurlar katarak masala renk katan anlatıcı faktörü üzerinde durmak, masal türü üzerinde daha sağlıklı sonuçlar elde etmemizi sağlayacaktır. Bu yazıda Balıkesir’de masal anlatma geleneği ve bu gelenek içerisinde yer alan masal anlatıcılarından yola çıkılarak masalın günümüz toplumunda nasıl bir fonksiyona sahip olduğu ve değişimi konuları üzerinde durulacaktır

Anahtar Kelimeler

Azadovski, M. (1992). Sibirya’dan Bir Masal Anası, (Çeviren: İlhan Başgöz). Ankara: Kültür Bakanlığı HAGEM Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2012
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2012


Makalenin Yazarları
Satı KUMARTAŞLIOĞLU