Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı : 2 Sayfalar 90 - 99 2019-06-28
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MELANOSİTİK NEVUSLER, DERMOSKOPİ VE GÜNEŞTEN KORUNMA İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Zeynep Gizem KAYA İSLAMOĞLU,Abdullah DEMİRBAŞ
9 261

Öz Amaç: Bu çalışmayla klinik branşlara geçiş yapmış tıp fakültesi öğrencilerinin melanositik nevuslar, dermoskopi ve güneşten korunma ile ilgili bilgi ve görüşlerinin değerlendirilmesi, bu bilincin tıp eğitimi sırasında kazanılıp kazanılmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamız Haziran-2018 tarihinde tıp fakültesi Dönem-3, 4, 5 ve 6 öğrencilerine tarafımızca hazırlanan demografik verileri, nevuslar, dermoskopi, güneş ve güneşten korunma ile ilgili bilgileri ölçmeye yönelik 30 sorudan oluşan anket çalışması olarak planlandı. Veriler SPSS 22.0 programı kullanılarak, istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olacak şekilde değerlendirildi. Bulgular: Çalışmamıza 187 öğrenci katıldı. %46,5’i erkek, %53,5’i kadın idi. Yaş ortalaması 23,075±1,795 olarak bulundu. Öğrencilerin büyük çoğunluğu melanositik nevus denilince ilk akla edinsel melanositik nevus geldiğini, atipik nevusların malign melanom riski taşıdığını, her benin kansere dönüşmeyeceğini ve benlerin alınmasının tehlikeli olmadığını bildirdiler. Büyük çoğunluğu dermoskopi kelimesini duymuştu, ancak ne işe yaradığını bilmiyordu. Yine büyük çoğunluğu ben ve dermoskopi muayenesi kendine ve yakınlarına hiç yaptırmamıştı. Büyük oranda güneşten korunuyorlardı, ancak güneşten koruyucu krem kullanım oranı ve kullanma sıklığı düşüktü. Güneşten koruyucu kremler hakkındaki bilgi düzeyleri de düşük –orta düzeydeydi. Genel olarak dönem arttıkça, özellikle dermatoloji stajının alındığı Dönem-5 öğrencilerinde soruların doğru cevaplanma oranı daha yüksekti. Sonuç: Öğrencilerimizin nevuslar, deri kanserleri ve kanser gelişimi için risk faktörleri, güneşten korunma konusundaki bilgilerinin orta-iyi düzeyde, dermoskopi ile ilgili bilgilerinin zayıf olduğu görüldü. Tıp eğitimi sırasında bu konuların sadece dermatoloji stajında değil de, diğer dönemlerde de ara ara işlenmesi bu konudaki eksikliği azaltmakta ve öğrencilerimizin daha iyi bilinçlenmesinde faydalı olabilir görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler

, nevus, , dermoskopi, , güneş, , deri, , güneşten korunma, tıp fakültesi öğrenci
1. Zalaudek I, Manzo M, Savarese I, Docimo G, Ferrara G, Argenziano G. The morphologic universe of melanocytic nevi. Semin Cutan Med Surg. 2009 Sep;28(3):149-56.2. Braun RP, Rabinovitz HS, Oliviero M, Kopf AW, Saurat JH. Dermoscopy of pigmented skin lesions. J Am Acad Dermatol. 2005 Jan;52(1):109-21.3. Fritsch P, Pechlaner R. The pigment network: a new tool fort he diagnosis of pigmented lesions. J Invest Dermatol. 1980; 74: 458-59.4. Steiner A, Pehamberger H, Wolff K. In vivo epiluminescence microscopy of pigmented skin lesions. II. Diagnosis of small pigmented skin lesions and early detection of malignant melanoma. J Am Acad Dermatol. 1987 Oct;17(4):584-91.5. American Cancer Society. Cancer Facts &Figures 2016. Atlanta: American Cancer Society;2016. p.14.6. Veierød MB, Adami HO, Lund E, Armstrong BK, Weiderpass E. Sun and solarium exposure and melanoma risk: effects of age, pigmentary characteristics, and nevi. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2010;19(1):111-20.7. Lazovich D, Vogel RI, Berwick M, Weinstock MA, Anderson KE, Warshaw EM. Indoor tanning and risk of melanoma: a case-control study in a highly exposed population. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2004;19(6):1557-68.8. Fitzpatrick T.B. The validity and practicality of sun-reactive skin types I through VI. Arch Dermatol. 1988;124:869–871.9. Küçükünal A, Gökdemir G, Köşlü A, Can G. Dermatoloji Polikliniği Hastalarının Nevüsler ve Güneş ile İlgili Bilgi ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1630-7.10. Jackson A, Wilkinson C, Pill R. Moles and melanomas--who's at risk, who knows, and who cares? A strategy to inform those at high risk. Br J Gen Pract 1999;49(440):199-203.11. Özuğuz P, Kaçar SD, Akyürek FT, Üzel H. Birinci Sınıf ve Son Sınıf Tıp Öğrencileri Arasında Güneş ve Deri Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. Turk J Dermatol 2014; 1: 19-22.12. Alataş ET, Polat AK, Doğan G, Pıçakçıefe M. Akademik Personelin Güneşten Korunma ve Güneş Koruyucu Kullanımıyla İlgili Bilgi, Tutum ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Turk J Dermatol 2018;12:9-17.13. Balcı E, Durmuş H, Arslantaş EE, Gün İ. Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına Başvuran Yetişkinlerin Güneşin Zararlı Etkileri ve Korunma Yolları Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları. Turk J Dermatol 2018;12:96-9.14. Young AR, Claveau J, Rossi AB. Ultraviolet radiation and the skin:Photobiology and sunscreen photoprotection. J Am Acad Dermatol 2017;76(3S1):S100-S109.15. Hoel DG, Berwick M, de Gruijl FR, Holick MF. The risks and benefits of sun exposure 2016. Dermatoendocrinol 2016;8(1):e1248325.16. Matsumura Y, Ananthaswamy HN. Toxic effects of ultraviolet radiation on the skin. Toxicol Appl Pharmacol 2004,195(3):298-308.17. Polefka TG, Meyer TA, Agin PP, Bianchini RJ. Effects of solar radiation on the skin. J Cosmet Dermatol 2012;11(2):134-43.18. Schalka S, Reis VM. Sun protection factor: meaning and controversies. An Bras Dermatol 2011;86(3):507-15.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar Orcid : 0000-0002-8141-3186Yazar: Zeynep Gizem KAYA İSLAMOĞLU (Sorumlu Yazar)Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-3419-9084Yazar: Abdullah DEMİRBAŞ Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Haziran 2019


Makalenin Yazarları
Zeynep Gizem KAYA İSLAMOĞLU
Abdullah DEMİRBAŞ