Yıl 2019, Cilt: 21 Sayı : 1 Sayfalar 164 - 171 2019-04-15
Determining the Competitiveness of Paper and Paper Products Industry Sector by Using Revealed Comparative Advantage Index
Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler İndeksi Kullanılarak Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektörünün Rekabet Gücünün Belirlenmesi
Kadri Cemil AKYÜZ
9 261

Anahtar Kelimeler

Altay, B. ve Gürpınar, K. (2008). Açıklanmış Karşılıklı Üstünlükler ve Bazı Rekabet Gücü Endeksleri: Türk Mobilya Sektörü Üzerine Bir Uygulama, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 257-274.
Birincil Dil tr
Konular Malzeme Bilimleri, Kâğıt ve Ahşap
Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2019
Bölüm Wood Machinary, Occupational Safety and Health, Business Administration
Yazarlar Orcid : 0000-0003-0049-6379Yazar: Kadri Cemil AKYÜZ (Sorumlu Yazar)Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2019


Makalenin Yazarları
Kadri Cemil AKYÜZ