Yıl 2011, Sayı : 63 Sayfalar 169 - 177 2011-06-01
Anayasa Değişikliklerine Dâir Kanunların Yargısal Denetimine Eleştirel Bir Bakış
Ömer KESKİNSOY
16 261

Öz Tarihimizde, anayasa değişikliklerine dâir kanunlar bakımından denetim sürecinin ilk önce siyasal denetim şeklinde işlemeye başladığını söyleyebiliriz. Bu çerçevede, 1876 Kanun-ı Esasi’sinde, çıkarılan kanunların din kurallarına uygunluğunu pâdişah adına denetlemekle görevli Heyeti Âyan'ın siyasal denetim mahiyetinde bir denetimi söz konusuydu.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2011
Bölüm Research Article
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2011


Makalenin Yazarları
Ömer KESKİNSOY