Yıl 2018, Cilt: 17 Sayı : 68 Sayfalar 1722 - 1744 2018-10-24
A FIELD SURVEY ON THE ACHIEVEMENT OF WORK / LIFE BALANCE OF FEMALE ACADEMICIANS IN THE CONTEXT OF WORK / FAMILY BOUNDARY THEORY
İŞ/AİLE SINIRI TEORİSİ BAĞLAMINDA KADIN AKADEMİSYENLERİN İŞ/YAŞAM DENGESİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Gökben BAYRAMOĞLU
25 261

Anahtar Kelimeler

Acker, S., & Feuerverger, G. (1996). Doing Good and Feeling Bad: The Work of Women University Teachers. Cambridge Journal of Education, 26(3), s. 401-424.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-6880-6903Yazar: Gökben BAYRAMOĞLU (Sorumlu Yazar)Ülke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Güz


Makalenin Yazarları
Gökben BAYRAMOĞLU