Yıl 2020, Cilt: 20 Sayı : 39 Sayfalar 53 - 69 2020-04-30
DEMERIT GOODS AND PUBLIC INTERVENTION FROM THE PATERNALIST PERSPECTIVE: AN EMPIRICAL EVALUATION
PATERNALİST ANLAYIŞ PERSPEKTİFİNDEN ERDEMSİZ MALLAR VE KAMU MÜDAHALESİ: AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME
Ezgi KAVAKLI DEMİR,Ferdi ÇELİKAY
16 261

Bu çalışma, paternalistik yaklaşım çerçevesinde yürütülen kamu müdahaleleri ile "erdemsiz malların" kontrol altına alınıp alınamayacağını irdelenmektedir. Çalışmanın ampirik kısmında 107 ülkenin verileri derlenerek kamu müdahale endeksi geliştirilmiştir. Ülkeler, müdahale derecesine göre gruplandırılmış ve sigara kullanım sıklığı, politikalara uyum ve müdahale aracı olarak vergilerin kullanımı itibariyle bir farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre müdahalecilik düzeyleri farklı ülkeler itibariyle sigara kullanım düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Değişik ülkelerde yaşayan bireylerin zararlı ürünlerle mücadele bağlamında geliştirilen politikalara uyum düzeyleri ise müdahalecilik endeksi yüksek olan ülkelerde daha fazladır. Ayrıca müdahalecilik endeksi düşük olan ülke gruplarında günah vergileri olarak adlandırılan ve erdemsiz mallardan biri olan sigara üzerinden alınan vergilerin diğer ülkelere göre çok düşük olduğu görülmektedir. Bu bulgular paternalist müdahalelerin bireylerin erdemsiz malları kullanım düzeyleri üzerinde etkili olmadığını, ancak kurulan ödül-ceza mekanizmasının sosyal refahı artıracak doğrultuda işlediğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler

Arneson, R. J. (1989). Paternalism, utility, and fairness. Revue Internationale de Philosophie, 170(3), 409-437.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2020
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar Orcid : 0000-0002-7485-9278Yazar: Ezgi KAVAKLI DEMİRKurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-1922-4034Yazar: Ferdi ÇELİKAY (Sorumlu Yazar)Kurum: ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2020


Makalenin Yazarları
Ezgi KAVAKLI DEMİR
Ferdi ÇELİKAY