Yıl 2018, Cilt: 73 Sayı : 3 Sayfalar 787 - 809 2018-09-10
Ulusal ve Ulusötesi Toplumsal Hareketler ve Yeni Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Hilal ATİLLA,Marella BODUR ÜN
13 261

Öz Internet tabanlı iletişim teknolojilerinin yerel, ulusal ve ulusötesi toplumsal hareketler tarafındangiderek daha fazla kullanılır hale gelmesiyle ve buna bağlı olarak toplumsal hareketlerin iletişim,mobilizasyon ve protesto dinamiklerinde meydana gelen değişimlerle beraber, yeni Bilgi ve İletişimTeknolojileri (BİT) konusu toplumsal hareket çalışmalarının gündeminde önemli bir yer edinmeyebaşlamıştır. Küresel Adalet Hareketi, Arap Baharı ve Wall Street’i İşgal Et gibi toplumsal hareketler, genişkitlelere ulaşmak, katılımcı ve destekçi sayısını arttırmak ve hedeflerine ulaşabilmek için yeni iletişimteknolojilerinden ağırlıklı olarak faydalanmıştır. Bu makalede, toplumsal hareket çalışmaları alanındageliştirilen kavram ve kuramlara dayanarak, yeni BİT ve toplumsal hareketler arasındaki ilişki incelenecektir.Bu bağlamda, yeni BİT’in kullanım amaçları, yarattığı fırsatlar, avantajları ve dezavantajları farklı toplumsalhareketlerden örnekler verilerek analiz edilecektir. Çalışmamız, yeni BİT’in zemin hazırladığı toplumsaldeğişimlerle birlikte, toplumsal hareketlerin oluşum, iletişim, mobilizasyon ve protesto dinamiklerinde dedeğişimler gerçekleştiğini iddia etmekte ve yeni BİT kullanımının toplumsal hareketlere etkilerini inceleyerektoplumsal hareketler literatürüne katkı yapmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler

Toplumsal Hareketler, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Sosyal Ağlar, Yeni Medya, Çerçeveleme
Referans 1Benford, Robert D. ve David A. Snow (2000), “Framing Processes and Social Movements: AnOverview and Assessment”, Annual Review of Sociology, 26: 611-639.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 10 Eylül 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-5781-6495Yazar: Hilal ATİLLA

Orcid : 0000-0001-6828-3690Yazar: Marella BODUR ÜN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Eylül 2018


Makalenin Yazarları
Hilal ATİLLA
Marella BODUR ÜN