Yıl 2019, Cilt: 15 Sayı : 2 Sayfalar 215 - 233 2019-10-30
SOSYAL MEDYA VE DIŞ POLİTİKA İLİŞKİSİNE YAKINDAN BAKMAK: TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELİ GENÇ YETİŞKİNLER ÖRNEĞİ
Helin SARI ERTEM,Sevda KORHAN
19 261

Öz Bu çalışma, sosyal medyanın, bireylerin dış politikaya dair düşünce ve davranışları üzerindeki rolünü irdelemeyi amaçlamakta ve bunun için vaka çalışması ile ankete dayalı nicel analiz yöntemlerini kullanmaktadır. Çalışmanın örneklem grubu Türkiye’deki 18-35 yaş grubu üniversiteli genç yetişkinlerdir. Bu grubun dış politika algıları açısından, Sosyal Paylaşım Sitelerinin (SPSler) etkisini ölçmek adına 18-22 Mart 2019 tarihleri arasında, 353 lisans ve lisansüstü üniversite öğrencisine 20 soruluk klasik bir anket, elden dağıtılarak uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, Türkiye’deki genç yetişkinlerin yaklaşık %62’sinin dış politikaya dair düşüncelerini oluştururken sosyal medya paylaşımlarından etkilendiğini göstermektedir. Ankete cevap verenlerin en geniş kesimi (%47), sosyal medya paylaşımlarının ülkenin dış politika yapımı üzerinde kısmen de olsa etkili olduğuna, %17’si ise hiç etkili olmadığına inanmaktadır. Katılımcılar, sosyal medya paylaşımlarını göz önüne aldıklarında Türkiye’nin bir numaralı sorunu olarak öncelikle Suriye, ardından ekonomi ve ABD ile ilgili meseleleri görmektedir.

Anahtar Kelimeler

sosyal medya, dış politika, genç yetişkinler, internet, anket
Adesina, O. S. (2017) “Foreign Policy in an Era of Digital Diplomacy”, Cogent Social Sciences. 3(1), 1-13.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0003-0008-9781Yazar: Helin SARI ERTEM (Sorumlu Yazar)Kurum: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-8782-682XYazar: Sevda KORHAN Kurum: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2019


Makalenin Yazarları
Helin SARI ERTEM
Sevda KORHAN