Yıl 2009, Cilt: 16 Sayı : 1 Sayfalar 21 - 25 2009-06-01
Isıl konfor parametrelerinin insan vücudundaki etkilerine yönelik
Kurtuluş Öngel,Haluk Mergen
10 261

Öz Süleyman Demirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2009 Mart; 16 (1)Isıl konfor parametrelerinin insan vücudundaki etkilerine yönelikliteratür taramasıKurtuluş Öngel, Haluk MergenÖzetDoğada bulunan tüm canlılar gerek kendi aralarında gerekse bulundukları ortam ile bir denge içerisinde ısı değişimi gerçekleştirirler. Isıl konfor, ısıl çevre ile sağlanan memnuniyeti belirten zihinsel bir süreçtir. Insanın biyolojik bir varlık olduğunu unutmamak gerekir. Çalıştığı çevreden doyum sağlayamayan bir insanın performansı da düşer. Üretimdeki verimi arttırmak, sağlığı idame ettirebilmek için bireylerin rahatınınsağlanması gerekmektedir. Insan vücudunun ısı dengesini belirleyen faktörleri; vücudun fizyolojik ısı denge mekanizmaları, kişisel ve çevresel faktörler olarak üç ana başlık altında toplayabiliriz. Kişisel faktörler bireylerin kendileri tarafından düzenlenirken; çevresel faktörlerin dışarıdan saptanarak karşılanması gerekir. Kişisel faktörlerin başında vücut yüzey alanı, giyinme ve aktivite gelirken; hava sıcaklığı, nemliliği, hava sürati, çevresel faktörleri oluştururlar. Ayrıca çevresel faktör olarak havanın kalitesi de önemlidir. Anabaşlıklar halinde gruplandırdığımız bu faktörler çalışmada detaylı olarak irdelenmeye çalışılmıştır. Her ne kadar vücut ısımızı ayarlayan hipotalamusta yerleşik ısıl düzenleyici merkez devamlı olarak çalışsa da, sağlık sorunlarını en az indirmek için binaların uluslararası ısıl konfor standartları olan ISO 7730 ve ASHRAE standartlarına göre düzenlenip inşa edilmesi gerekmektedir. Binalarda bu standartlara uyulması, ısıl konforu sağlayacak, sorun teşkil eden ısı ve nem sorunlarına çözüm getirecektir. Bu çalışmalar ısıl konforu iyileştirerek insanda bedensel ve zihinsel olarak bir verim artışı sağlayacaktır. Anahtar kelimeler: Isıl konfor, doyumsuzluk, ısıl duyarlılık, nötral ısı.AbstractReview of literature about the effects of thermal comfort parameters on human bodyAll the livings in the natural world construct thermal transfer between both themselves and their surroundings in balance. Thermal comfort indicates a mental process that shows the satisfaction between thermal environment. We mustn.t forget that, human body is a biological being. Performance of the individual becomes lower if enough satisfaction can.t be performed. To augment the efficiency at work and to maintain the health; individuals comfort must be carried out. We can classify the factors which detect the thermal balance for human body in three headlines as physiological body thermal balance mechanisms, personalfactors and environmental factors. Personal factors can be arranged by persons but environmental factors must be detected and covered from outside. We can explain personal factors as body surface area, clothing and activity; and environmental factors as air temperate, moisture, and air velocity. Besides, air quality is again important as an environmental factor. All these factors, explained shortly, are described detailed in the manuscript. In addition to the hypothalamic thermal regulator center that regulates our body temperature, to decrease the health problems to the lowest level we must construct the buildings according to internationalthermal comfort standards ISO 7730 and ASHRAE. If we follow these standarts for buildings, we can solve thermal and moistural problems. These approaches will make thermal comfort better and will produce physical and mental efficiency.Key words: Thermal comfort, unsatisfaction, thermal sensibility, neutral heat.

Anahtar Kelimeler

Isýl konfor, doyumsuzluk, ýsýl duyarlýlýk, nötral ýsý
Butera FM. Principles of Thermal Comfort. Chapter 3 in: Renewable and Sustainable Energy Reviews 1998, 2 (1-2): 39-66.
Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009


Makalenin Yazarları
Kurtuluş Öngel
Haluk Mergen