Yıl 2011, Cilt: 11 Sayı : 21 Sayfalar 203 - 226 2011-06-01
IDENTIFICATION OF MANAGERIAL QUALITIES OF ADMINISTRATORS WORKING FOR THE ACCOMMODATIONS AND A SURVEY IN ANTALYA CITY CENTER
YÖNETİCİLERİN OLDUKLARI VE OLMAK İSTEDİKLERİ YÖNETİCİLİK İLE ÇALIŞANLARIN BEKLENDİKLERİ YÖNETİCİ İLE GERÇEK YÖNETİCİLERİNİN YÖNETSEL ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ FARKLARIN SORGULANMASI ve ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ
Faik ARDAHAN
19 261

Administrators’ managerial capabilities and organizational knowledge and skills have organizations reach their goals by using their material and human resources efficiently and effectively. Administration exists everywhere human communities live and is essential for all formations including group benefits and economics. It is admitted today that administrative skills are not gain by birth but that some rules and methods must be known and they can be learnt. Administrators responsible for optimizing the shared goals existing in all collaborations from peer groups to family to the state and the individual objectives of the group members need to have certain knowledge and skills and they have an important role in and responsibility for creating and using the atmosphere which are needed to use them. Unlike the industrial sector, in the service sector in which mistakes are not tolerated or ignored easily you are always face to face with the customer, the administrator has a lot of contribution to organizational activity and effectiveness, resulting form his/her achievements and responsibilities. In this study aiming to identify administrators’ managerial skills, the executives and administrators of the 4- and 5-star hotels in Antalya in the city center were taken as the sample of the study and they were delivered a questionnaire. The administrators were asked what kind of an administrator they a) wanted to be and b) thought they were. In addition, their employees were asked what kind of an administrator they wanted to work with and b) thought their administrator was. The differences between their perceptions were compared.
Örgütlerin ellerindeki maddi ve beşeri kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak amaçlarına ulaşmalarının temelinde yöneticilerin yönetsel yeterlilikleri ve organizasyon bilgi ve becerisi yatmaktadır. Yönetim insan topluluklarının mevcut olduğu her yerde ortaya çıkmakta, grup yarar ve ekonomisinin söz konusu tüm oluşumlar için gerekli bulunmaktadır. Günümüzde yöneticiliğin doğuştan kazanılan bir yetenek olmadığı, başarı için bazı kural ve yöntemlerin bilinmesi gerektiği ve bunların öğrenilebileceği kabul edilmektedir. Arkadaş gruplarından, aileden devlete kadar tüm birlikteliklerde öngörülen ortak amaçlar ve grubu oluşturan tüm bireylerin kişisel amaçlarının optimizasyonunun sağlanmasında görevli yöneticilerin sahip olmaları gereken bilgi ve becerilerinin varlığı, bunların kullanılması için gerekli atmosferin oluşturulması ve kullanılmasın da yöneticilerin rolü ve payı oldukça büyüktür. Endüstriyel sektörün tersine, hatanın kabul edilmediği ve telafisinin çok zor olduğu, her bir uygulamasında büyük ölçüde müşteri ile yüz yüze olunan hizmet sektöründe yöneticinin başardığı görevler ve taşıdığı sorumluluk sebebiyle örgütsel etkinlikte ve verimlilikte katkısı oldukça fazladır. Bu boyutlarıyla yöneticilerin yönetsel özelliklerini sorgulandığı bu çalışmada Antalya şehir merkezinde bulunan dört ve beş yıldızlı otellerin üst düzey ve ara kademe yöneticileri esas alınmış ve anket uygulanmıştır. Yöneticilere likert ölçeğinde hazırlanan sorularla iki boyutlu sorgulama yapılmış, birinci boyutta nasıl bir yönetici olmak istedikleri ve mevcut halde nasıl bir yönetici oldukları sorulmuş, çalışanlara ise yine aynı sorgulama yapısıyla nasıl bir yönetici ile çalışmak istedikleri ve mevcut haldeki yöneticilerinin nasıl olduğu sorulmuş ve aralarındaki farklılıklar esas alınarak değerleme yapılmıştır. Genel olarak yöneticilerin olmak istedikleri yönetici ile çalışanların yöneticilerinde görmek istedikleri özellikler arasında bir uyum varken, hem yöneticilerde hem de çalışanlarda mevcut durum ile olunması istenen arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar vardır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2011
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2011


Makalenin Yazarları
Faik ARDAHAN