Cilt: 3 Sayı : 2
YENİ NESİL ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KİTLESEL FONLAMA: DÜNYA VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİ
Muhammet Tunahan ÇAĞLAR

20 129

Öz Tarih boyunca insanlar, gerçekleştirmek istedikleri yatırım projelerini fonlamak için çeşitli çareler aramışlardır. Küreselleşen ve rekabetçi bir yapıya bürünen piyasalarda şirketlerin yatırımları için geleneksel finansman yöntemlerinin yetersiz kalması yanında, bireysel girişimci, KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler) ve yeni kurulan start up’ların banka kredisi temin ederken yaşadığı zorluklar, yeni finansman çeşitlerini zorunlu kılmıştır. Şirketler için leasing, forfaiting, faktoring veya menkul kıymet ihraçları gibi alternatif finansman yöntemlerinin yanında, melek yatırımcı, girişim sermaye fonu, mikrokredi vb. finansman yöntemleri ortaya çıkmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, bütün bunlardan farklı olarak ortaya çıkan kitlesel fonlama, hem işletmeler hem de bireysel girişimciler için finansman sağlama yöntemi olarak yükselişte olan yöntemlerden biridir. Bu çalışmada kısaca, alternatif finansman yöntemlerinden bahsedilmiş, kitlesel fonlama yönteminin özellikleri tanıtılarak diğer finansman yöntemleri karşısında avantaj ve dezavantajları belirtilmiş ve belirli kitlesel fonlama platformlarından alınan verilerden hareketle Dünya ve Türkiye’de bu finansman yönteminin etkinliği incelenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Alternatif Finansman Yöntemleri, Kitlesel Fonlama, Girişimci, Yatırımcı

Kaynakça

Atsan, N. ve Erdoğan, E. (2015). Girişimciler İçin Alternatif Bir Finansman Yöntemi: Kitlesel Fonlama (Crowdfunding). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10 (1), 297- 320
Muhammet Tunahan ÇAĞLAR