Yıl 2015, Cilt: 5 Sayı : 1 Sayfalar 315 - 336 2015-04-01
Inspection System and Inspection Units in Napolyonist States from Legal and Administrative Aspect
Hukuki ve İdari Açıdan Napolyonist Devletlerde Teftiş Sistemi ve Teftiş Birimleri
Yusuf SOYUPEK
24 261

Turkish inspection system as Turkish public administration is structured with respect to the French model. This model, not only the Turkish public administration, has also affected the public administration and management system of Italy, Greece, Spain and Portugal. Inspection boards in Turkey are required to be removed on the grounds that insufficient and ineffective. Similar traditions of public administration and inspection system have to see what the latest situation in these country, is thought to contribute to the debate on Turkey. The purpose of the study is to determine what happened in some Western countries which have the Napolyonist state traditions. The topic of this study consists of inspection systems in the Napolyonist state. Inspectorates continue its presence in other states including pioneering state France. However in recent years, significant changes have been made the tasks and activities of inspection units and inspection activities declined in the lower ranks of activities carried out by this unit.
Türk teftiş sistemi, kamu yönetimi gibi Fransız modeli örnek alınarak yapılandırılmıştır. Fransız modeli, Napolyonist model veya Güney modeli denilen devlet türü yapılanmasıdır. Söz konusu model sadece Türk kamu yönetimini değil, İtalya, Yunanistan, İspanya ve Portekiz kamu yönetim ve idare sistemini de etkilemiştir. Türkiye’de teftiş kurulları yetersiz ve etkisiz olduğu gerekçesiyle kaldırılmak istenmektedir. Benzer kamu yönetimi ve teftiş sistemi geleneklerine sahip ülkelerde son durumun ne olduğunu görmenin, Türkiye’deki tartışmalara farklı bir pencereden bakmaya katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Çalışmanın amacı, Napolyonist devlet geleneklerine sahip bazı Batılı ülkelerde teftiş sisteminin durumunun ne olduğunu ortaya koymaktır. Çalışmanın konusunu hukuki ve idari açıdan Napolyonist devletlerdeki teftiş sistemleri oluşturmaktadır. Teftiş birimleri, başta Fransa olmak üzere çalışmada yer verilen devletlerde varlığını devam ettirmektedir. Fakat son yıllarda teftiş birimlerinin görev ve faaliyet alanlarında önemli değişiklikler yapılmış, teftiş faaliyeti bu birimlerin yürüttüğü faaliyetler içerisinde alt sıralara gerilemiştir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2015
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2015


Makalenin Yazarları
Yusuf SOYUPEK