Yıl 2015, Cilt: 30 Sayı : 1 Sayfalar 167 - 201 2015-06-30
Deferred Tax Effects of Items Recognized in Statement of Other Comprehensive Income: Evaluation of Special Issues
Diğer Kapsamlı Kâr/Zarar Tablosu Hesaplarının Ertelenmiş Vergi Etkisi: Özellikli Durumların Değerlendirilmesi
Ergün KÜÇÜK
18 261

The objective of this study is to evaluate some special issues regarding deferred tax effects of items reported in statement of other comprehensive income (profit or loss) in accordance with the accounting standards (IAS/IFRS). Items reported in statement of other comprehensive income are included either (1) in a group to be reclassified subsequently to profit or loss, or (2) in a group to be not reclassified subsequently to profit or loss. The study is especially intended to deal with evaluation of such a classification in terms of standards of income taxes (IAS 12) and presentation of financial statements (IAS 1). Hypothetical example presented in the study is studied in the framework of four different assumptions. Evaluation of accounting records under each assumption with the help of financial presentation and analysis can be considered useful in terms of testing the accuracy of the records, as well as for a better understanding of a financial reporting tool that is relatively new among accounting applications such as statement of other comprehensive income.
Bu çalışmanın amacı; diğer kapsamlı kâr/zarar tablosunda raporlanan kalemlerin ertelenmiş vergi etkisi doğuran bazı özellikli konularını muhasebe standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde değerlendirmektir. Diğer kapsamlı kâr/zararda izlenen kalemler; ya (1) kâr/zararda yeniden sınıflandırılacaklar ya da (2) kâr/zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar grubu içerisinde yer almaktadırlar. Çalışma, özellikle, bu tarz bir sınıflamanın vergi standardı (TMS 12) ve finansal tabloların sunuluşu (TMS 1) bağlamında değerlendirilmesine yöneliktir. Çalışmada yer alan uygulama örneği dört farklı varsayım çerçevesinde incelenmiştir. Uygulama varsayımlarına yönelik kayıtların finansal gösterim ve analizler yoluyla değerlendirilmiş olması; yapılan kayıtların doğruluğunun test edilmesi açısından olduğu kadar, diğer kapsamlı kâr/zarar tablosu gibi muhasebe uygulamasına yeni girmiş bir raporlama aracının daha iyi kavranabilmesi açısından da katkı sağlayıcı görülebilir.

Anahtar Kelimeler

KIESO, D. E., WEYGANDT J. J., WARFIELD T. D. (2008), Intermediate Accounting, John Wiley & Sons Inc., Jufferson City.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2015
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2015


Makalenin Yazarları
Ergün KÜÇÜK