Yıl 2016, İİBF 10. Yıl Özel Sayı Sayfalar 203 - 234 2016-12-15
A Research on Evaluation of Impact on Financial Ratios in Reporting According to International Financial Reporting Standards
ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GÖRE RAPORLAMANIN FİNANSAL ORANLARA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Doğuş EKTİK,Hasan SEZGİN,Sevda A. COŞKUN,Yasemin KARATAŞ
16 261

The purpose of this study is to conduct a content analysis of the studies thatexamine, the impact of International Accounting Standards and International FinancialReporting Standards the impact on the financial statements and financial ratios. For thispurpose, published 69 studies, which includes articles and theses are examined and aliterature review was conducted. In this study, articles and theses are categorised by years,examined, by countries where is examined, the research methods used, distribution rangeof the scale and financial ratios. As a result of content analysis have been detected that themost widely used methods in order of t-test, wilcoxon signed-rank test and comperativeanalysis technique. For applications in the study were included in the study that determinedthe differentiation of post-IFRS financial ratios and in general it is observed that the increasein weight towards this differentiation in each group
Bu çalışmanın amacı Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın mali tablo ve finansal rasyolar üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalara yönelik bir içerik analizi yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda yayınlanmış 69 makaleve tezi içeren çalışma incelenmiş ve bir literatür taraması yapılmıştır. Çalışmada makale vetezlerin yıllara, incelenen ülkelere, kullanılan araştırma yöntemlerine, ölçek aralıklarına vefinansal rasyoların dağılımlarına yer verilmiştir. İçerik analizi sonucunda araştırma yöntemleri olarak sırayla en çok t-test, wilcoxon işaret testi ve karşılaştırmalı analiz tekniği kullanıldığı tespit edilmiştir. Araştırmaya dâhil edilen çalışmalardaki uygulamalarda finansaloranların genelinde UFRS sonrası farklılaşmanın saptandığı ve her grupta bu farklılaşmanın artış yönünde ağırlıkta olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Abdul-Baki, Z., Uthman, A. B. ve Sannia, M. (2014). Financial Ratios as Performance Measure: A Comparison of IFRS and Nigerian GAAP. Journal ofAccounting and Management Information Systems, 13(1), 82-98.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2016
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2016


Makalenin Yazarları
Doğuş EKTİK
Hasan SEZGİN
Sevda A. COŞKUN
Yasemin KARATAŞ