Yıl 2009, Cilt: 59 Sayı : 2 Sayfalar 85 - 120 2010-10-08
TÜRKİYE'DE KURUMSAL YÖNETİŞİM İKLİMİ
Şebnem ARIKBOĞA,Ahmet MENTEŞ
21 261

Öz Kurumsal yönetişim; şirketlerin küreselleşmenin getirdiği yeni koşullarla uyum sağlamalarında nemli role sahip bir kavramdır. Kurumsal yönetişim; şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde, şirketlerin tüm şirket paydaşlarıyla olan ilişkilerini tanımlar. Bu çalışma, kurumsal yönetişimin Türkiye'deki durumunu ve bu konuda yaşanan gelişmeleri incelemektedir. Türkiye'deki kurumsal yönetişim ortamını şekillendiren toplumsal kültür, mülkiyet yapısı, yasal yapı, muhasebe standartları gibi konular üzerinde durulmuş ve bu başlıkların kurumsal yönetişim mekanizmaları üzerindeki etkileri ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Özellikle 2001 krizini izleyen dönemden başlayarak hayata geçirilen yapısal ve yasal reformların kurumsal yönetişim iklimi üzerindeki etkileri saptanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Kurumsal Yönetişim, Şeffaflık, Mülkiyet Yapısı
Ararat, Melsa, “Drivers For Sustainable Corporate Responsibility, Case of Turkey,” Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, (Çevirimci) http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=965136, 12 Temmuz 2007.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 8 Ekim 2010
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 8 Ekim 2010


Makalenin Yazarları
Şebnem ARIKBOĞA
Ahmet MENTEŞ