Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı : 1 Sayfalar 69 - 84 2020-03-31
EVALUATING THE MEDIATING ROLE OF STRATEGIC CHANGE BETWEEN THE RELATIONSHIP OF GENDER DIVERSITY IN SENIOR MANAGEMENT AND FIRM PERFORMANCE IN PAKISTAN
PAKİSTAN'DA ÜST YÖNETİMDEKİ CİNSİYET ÇEŞİTLİLİĞİ İLE FİRMA PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİDE STRATEJİK DEĞİŞİMİN ARACILIK ROLÜ
Liaqat ALİ,Waheed ULLAH,Saima UROOGE,Muhammad FAROOQ JAN
17 261

Son zamanlarda Pakistan’da bir çok kadın farklı cinsiyet farklılığı konusunda tam bir patlama yaşayan kar amaçsız örgütlerde liderlik pozisyonlarına gelmişlerdir. Bu çalışma, firmaların üst yönetimlerinde cinsiyet çeşitliliği kavramını ortaya koymak üzere yapılmıştır. Bu sayede, kar amacı gütmeyen, özellikle de üst yönetim kademesinde cinsiyet çeşitliliği olan örgütlerin stratejik değişim yaşamalarına veya bu değişimi ortaya koymalarına yardımcı olunabilir. Çalışmada ayrıca eğitim seviyeleri, yaş, sektör deneyimi önemli değişkenler olarak ele alınmıştır. Çalışmada chow test benzeri diagnostik temelli OLS model kullanılmıştır. Bulgular, üst kademe cinsiyet çeşitliliğinin örgüt performansı ile olumlu bir bağı olduğunu göstermiştir. Ayrıca, üst yönetim kademesindeki cinsiyet çeşitliliği firma değeri ile de olumlu yönde ilişkilidir, bu sonuç üst kademe yönetim seviyesinde cinsiyet çeşitliliğini arttırabilen örgütlerin piyasa değerlerinin de buna paralel şekilde arttığını ortaya koymaktadır. Cinsiyet çeşitliliği pazardaki potansiyel yatırımcılara olumlu sinyaller gönderecekler ve bu yatırımcılar da üst yönetim kademesinde daha fazla cinsiyet çeşitliliği olan firmalara yatırım yapmayı tercih edebileceklerdir. Çalışanların eğitim seviyeleri de örgütün performansı ile olumlu yönde ilişkili olarak görülmüştür. Sonuçlar, yüksek eğitim seviyesinde olan kadın çalışanların üst kademe yönetim seviyesi için tercih edilebileceğini, bu durumun da sonuçta örgütün piyasa değerine olumlu yönde katkı yapabileceğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler

Andreas, S., Werbel, J., Hofman, H. & Henriques, P. (2016). Managerial Gender Diversity and Firm Performance: An Integration of Different Theoretical Perspectives. Group and Organization Management, 41(1), 5-31.
Birincil Dil en
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2020
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2020


Makalenin Yazarları
Liaqat ALİ
Waheed ULLAH
Saima UROOGE
Muhammad FAROOQ JAN