Cilt: 1 Sayı : 1-2
ÇEVRE MUHASEBESİ ve ÇEVRESEL MALİYETLER
Ali ALAGÖZ,Baki YILMAZ

27 129

Öz trenEkonomik kalkınma ve büyümenin bir sonucu olarak; hızlı nüfus artışı, teknolojik gelişme, hızlı sanayileşme, aşırı hava, su ve toprak kirliliği çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Çevre sorunlarına karşı çevresel bilincin artmasıyla beraber, çevresel maliyetler ve çevre muhasebesi konularında önemli gelişmeler ortaya çıkmıştır.The result of economic improvement and growth; rapidly population increase, technologic development, rapid industrialization, extreme water, air and soil pollution bring the enviromental problems. With environmental conscious aganist the environmental problems; in the environmental costs and environmental accounting topics significant developments appear.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Ali ALAGÖZ,Baki YILMAZ