Cilt: 17 Sayı : 1
Türkiye’de Üretim Düzeyini Etkileyen Faktörlerden Elektrik Tüketimi, İstihdam ve Sermaye Üçlüsü
The Trio of Production Level: Electricity Consumption, Employment and Capital in Turkey
Gürçem ORANSAY

1.4K 129

Üretim süreci için önemli girdilerden biri haline gelen elektrik enerjisi, küreselleşme ile birlikte önemini daha da arttırmaktadır. Bu nedenle sermaye, istihdam ve elektrik tüketiminin üretim artışına etkisi incelenmesi gereken bir konu haline gelmektedir. Bu amaçla çalışmada; Türkiye’nin 1986-2011 arası dönemi için uzun dönemli ilişki Vektör Hata Düzeltme Modeli ve Varyans Ayrışması ile analiz edilmeye çalışılmıştır. Analiz sonucunda, sanayi sektöründeki elektrik tüketimi, sermaye ve istihdamın sanayi sektörü üretim miktarı üzerinde pozitif bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, Türkiye’nin elektrik tüketimini arttırabilmesi için bu alanda yapacağı yatırımların, sanayi sektörü üretim düzeyini arttırmada olumlu sonuçlar yaratabileceği söylenebilir
Use of electricity energy, which is one of the most important inputs of production process, its importance increases significantly as a result of globalization. Therefore the effect of capital, employment and electricity consumption on production level must be investigated. Accordingly, this study is aimed to shed light upon relationships between Turkey’s industrial production, capital, employment and electricity consumption, by Vector Error Correction Model and Variance Decomposition for the period 1986-2011. As a result, the effect of electricity consumption, capital and employment on industrial sector production was founded positively. Considering that Turkey is expected to have more investment which will require more electricity consumption, a positive effect on production level
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Aghion, P. ve Howitt, P. (1992) “A model of growth through creative destruction” Econometrica, 60(2): 323-351.
Gürçem ORANSAY
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.