Cilt: 19 Sayı : 2 - Cilt: 19 Sayı : 2
d
SİSTEM YAKLAŞIMI VE SOFT SİSTEM DÜŞÜNCESİ
VAHAP TECİM

1.4K 129

Öz trenBu çalışmada, olayları incelemede ve problemleri çözmede kullanılan düşünce yaklaşımları ele alınmaktadır. Sistem Düşüncesinin gelişimi ve Mekanistik Düşünce arasındaki farklar tarihsel olarak ortaya konulmuştur. Her türlü faaliye için Sistem Düşünce mantığının gerekliliği ve bunun kullanım yolları ile son yıllarda yeni boyut kazanan Soft Sistem Metodolojisinin özellikleri ve uygulama alanları detaylı olarak incelenmektedir.This research focused on the thinking methodologies for the problem solving environment. Historical development of System Thinking and distiction from the Experimetal Thinking also explored. It is necessary to use System Thinking logic and its approach for any activities. Sost System Methodology is a rapidly growing new approch on System Thinking, and the application details are given in this work.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça