Cilt: 9 Sayı : 33
FARKLI BİR AÇIDAN TOPRAK
SOIL AS A SOURCE OF LIVING(FROM DIFFERENT PERSPECTIVE)
Cüneyt GÖKÇE

20 129

ÖZ Tüm canlıların besin kaynağı olan yerin üst tabakasına toprak denir. Toprak tüm canlılar için gerekli mineralleri ve suyu bünyesinde tutar. Önemli tabii kaynaklardan olan toprak, uygarlıkların yücelişi ile sıkı bağlantılıdır. İnsanlar yeryüzüne geldikleri andan itibaren doğrudan ya da dolaylı olarak toprağa bağlı kalmışlardır. Dolayısıyla, toprağımızın kıymetini iyi bilmeli ve onu her türlü tehlikelerden korumak için gerekli tedbirleri almalıyız. Anahtar Kelimeler: Toprak, Canlılar
ABSTRACT The location of all living creatures is a source of nutrients to the soil is called the upper layer. Soil and minerals necessary for all living within the amount of water. Soil is an important natural resources, is linked closely with civilization. People come to soil, either directly or indirectly, from the moment they remained soil bound. Therefore, it is of great importance to know the value of our land and to protect him from any danger we must take the necessary measures. Key Words: Soil, Living Creatures.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Cüneyt GÖKÇE