Yıl 2011, Cilt: 10 Sayı : 37 Sayfalar 293 - 302 2011-02-01
MODERN ART AND COMPUTER BASED ART WORKS(DİGİTAL ART)
MODERN SANAT VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ SANAT ÇALIŞMALARI(DİGİTAL ART)
Anıl Ertok ATMACA
19 261

Today Art advances at a dizzying pace and hosts many subject and tecnique. In our era very favorable rapid consumption of this environment, the arts also inevitably affected. Movement from the fact that another type of technology emerging with every last day occupied all our lives, art is oblivious to these influences. These changes are changing our visual style, senses and aesthetic understanding at the same time. Period, understandings and ways of life change as a result of this change also keeps up with art. In the first quarter of 20th century at the time of plastic arts expanding its boundaries, effects of technology starting with dizzying world of photograph formed by cameras, printing methods, video and computer tecniques and today whole known memorizes are started re-edited. Now, rejecting the speed of technology or stay in the old tecniques pressure on the artist. Artist who applies oil painting or other classical tecniques, technology help artist at any step of work. Today, art don't expect staying behind like everything, it is hard to keep time and staying behind limits artists and following modern art built on the concept of modern artist. Key words : Art, Artist, Modernism, Digitaj Art
Günümüzde sanat baş döndürücü bir hızla ilerlemekte, pek çok konu ve tekniği içinde barındırmaktadır. Yaşadığımız çağın hızlı tüketime çok müsait olduğu bu ortamda, sanat da kaçınılmaz şekilde etkilenmektedir. Her geçen gün başka bir türü ortaya çıkan teknolojinin tüm yaşantımızı kapladığı gerçeğinden yola çıkarak sanat'ın da bu etkilenmeler karşısında kayıtsız kalamadığını görmekteyiz. Bu değişimler hem görme biçimlerimizi, hem duyularımızı hem de estetik anlayışımız da değiştirmektedir. Dönem, anlayışlar ve yaşam şekillerinin değişimi neticesinde sanat da bu değişime ayak uydurmaktadır. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde plastik sanatların sınırlarını genişletmekte olduğu dönemde fotoğraf'ın baş döndürücü dünyası ile başlayan teknolojinin etkileri, kameralar, baskı yöntemleri, video ve bilgisayar teknikleri ile iyice şekillenmiş ve bugün ortaya çıkan manzara karşısında bildiğimiz bütün ezberler yeniden kurgulanmaya başlamıştır. Artık teknolojinin hızını reddetmek ya da eski teknikler de kalmak sanatçıyı zorlamaktadır. Sanatçı yağlıboya ya da klasik tekniklerin hangisini uygularsa uygulasın artık teknoloji her hangi bir aşamasında sanatçıya yardımcı olmaktadır. Günümüzde her şey gibi sanat da geride kalanı beklememektedir, hızı yakalamak zor olmakla beraber gerisinde kalmak da artık sanatçının sınırlamaktadır ve modern sanatın peşinde koşarken modern sanatçı kavramı da yapılandırılmaktadır. Anahtar kelimeler: Sanat, Sanatçı, Modernizm, Dijital Sanat

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2011
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Şubat 2011


Makalenin Yazarları
Anıl Ertok ATMACA