Yıl 2017, Cilt: 26 Sayı : 1 Sayfalar 60 - 63 2017-03-01
INVESTIGATION OF THE IMPORTANT FISH BORNE ZOONOTIC PARASITES IN DIFFERENT FISH SPECIESCONSUMED IN THE FRESH WATER SOURCES BETWEEN AND KIZILIRMAK-YEŞILIRMAK DELTAS FOR OURCOUNTRY: PREVALENCE, INTENSITY AND ABUNDANCE
KIZILIRMAK-YEŞİLIRMAK DELTALARI ARASINDA KALAN TATLI SU KAYNAKLARINDA YAKALANIP İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN FARKLI TÜRDEKİ BALIKLARDA ÜLKEMİZ AÇISINDAN ÖNEMLİ OLAN BALIK KÖKENLİ ZOONOZ PARAZİTLERİN ARAŞTIRILMASI: ENFEKSİYON ORANLARI, YOĞUNLUK VE BOLLUKLARININ ORTAYA KONULMASI
Gökmen Zafer PEKMEZCİ,Banu YARDIMCI,Ertan Emek ONUK
13 261

Fish-borne diseases caused by helminth parasites transmitted by fish and shellfish products pose major public health problems, and worldwide the number of people at risk, including those in developed countries, is more than half a billion. In this study, at a total of 300 fishes from the different fish species; 150 carps (Cyprinus carpio) from Cyprinidae, 100 mullets (Mugil spp., Liza spp.) from Mugilidae and 50 perchs (Perca fluviatilis) from Percidae which were captured between the fresh water from the Kızılırmak-Yeşilırmak Deltas and were presented for human consumption were investigated by the parasitological examinations performed with the compression and digestion method (1,27). Zoonotic metacercariae from Opistorchidae, Echinostomatidae and Heterophyidae with plerocercoids that belong to Diphyllobothrium genus in the muscles of the fresh water fishes were not observed. The absence of zoonotic parasites in freshwater fish examined in this study is important for food safety and public health. As a result, it has been seen that the consumption by human being the fish in the fresh water between Kızılırmak-Yeşilırmak Deltas in terms of zoonotic trematodes and cestod infections is considered as a positive finding for public health.
Tatlı su ve deniz balıkları ile kabuklu deniz ürünlerinin tüketilmesi sonucu insanlara bulaşan helmintler, sağlık sorunları açısından dünyada gelişmiş ülkeler de dâhil olmak üzere yarım milyardan fazla insan için risk oluşturmaktadır. Bu araştırmada, Samsun il sınırları içerisinde Kızılırmak -Yeşilırmak Deltaları arasındaki tatlı su kaynaklarında yakalanıp tüketime sunulan farklı türdeki balıklar incelenmiştir. Cyprinidae ailesinden 150 sazan (Cyprinus carpio), Mugilidae ailesinden 100 kefal (Mugil spp., Liza spp.) ve Percidae ailesinden 50 tatlı su levreği (Perca fluviatilis) olmak üzere toplam 300 balığın kas dokusu zoonoz karakterli trematod ve cestodlar yönünden kompresyon ve sindirim metoduyla incelenmiştir. Tatlı su balıklarının kasları Opistorchidae, Echinostomatidae ve Heterophyidae ailesindeki trematodların metaserkerleri ile Diphyllobothrium cinsine ait cestodların pleroserkoidleri yönünden incelenmiş ve hiçbir balıkta bu parazitlere rastlanmamıştır. Bu araştırmada, incelenen tatlı su balıklarında zoonoz karakterli parazitlerin bulunmaması gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından önemlidir. Sonuç olarak, Kızılırmak- Yeşilırmak Deltaları arasındaki tatlı sularda yakalanıp insan tüketimine sunulan balıklarda zoonoz trematod ve cestod enfeksiyonlarına rastlanmamış olması halk sağlığı açısından olumlu karşılanmıştır.

Anahtar Kelimeler

WHO. Control of Foodborne Trematode Infections. WHO Techical Report Series No: 849, 1995, pp: 1-157.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2017
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2017


Makalenin Yazarları
Gökmen Zafer PEKMEZCİ
Banu YARDIMCI
Ertan Emek ONUK