Yıl 2006, Cilt: 1 Sayı : 20 Sayfalar 209 - 218 2006-06-01
THE CONCEPTUAL AND SEMANTIC FIELDS OF COLOUR NAME SARI AND ITS TONES
Kavram ve Anlam Boyutunda Sarı ve Tonları
Nesrin BAYRAKTAR
20 261

Monuments which are the oldest written Turkish documents. Sarıg > saru > TT sarı. Sarı, having been used in all periods of Turkish, is of a special etymological status in comparison to other colour names. The value of a colour name in Turkish can be assessed by the number of lexical items comprising that particular colour name, and the size of its conceptual and semantic fields. This study aimed to evaluate the value of colour name sarı for Turkish. To do this, various dictionaries have been referred to compile lexical items derived with the colour name sarı. These included words comprising sarı and symbolising a colour; names of animals and plants; medical and chemical terms, names of food and objects; nouns and adjectives related to nature; expressions related to human appearance; figurative expressions; names in Onomastics; proverbs and idioms. These have been classified to determine the conceptual and semantic fields of sarı
Sarı renk adı; Türkçenin bilinen en eski yazılı belgeleri olan Orhon Yazıtlarından bu yana Türkçede kullanılmaktadır. Sarıg > saru > TT sarı. Sarı, Türkçenin her döneminde kullanılmış olması nedeniyle, renk adları içinde özel bir yere sahiptir. Türkçede renk adlarının işlekliği; bu renk adını içeren sözcüklerin sayısı ile kavram ve anlam alanlarının genişliği ile ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada; çeşitli sözlüklerden; sarı renk adını içeren ve renk bildiren adlar, hayvan ve bitki adları, tıp ve kimya terimleri, eşya ve yiyecek adları, doğa ile ilgili ad ve sıfatlar, insan dış görünüşüyle ilgili kullanımlar, mecazlar, Ad Bilimi kapsamına giren adlar, atasözleri ve deyimler saptanmış ve sarı renk adının kavram ve anlam boyutuna ilişkin bir değerlendirme yapmak amaçlanmıştır

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2006
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2006


Makalenin Yazarları
Nesrin BAYRAKTAR