Yıl 2008, Cilt: 63 Sayı : 03 Sayfalar 145 - 159 2008-03-01
Uluslararası Politika Yakınsaması: Kavramsal Çerçeve
ULUSLARARASI POLİTİKA YAKINSAMASI: KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Zahid SOBACI
18 261

Politika yakınsaması, karşılaştırmalı kamu politikası alanının önemli çalışma konularından biridir. Ancak, söz konusu kavramın Türk kamu yönetimi literatüründe yeterince incelendiğini ve tartışıldığını söyleyebilmek mümkün değildir. Bu yüzden, en azından başlangıç olarak, politika yakınsamasının kavramsal açılımının yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda, makale, politika yakınsaması kavramına bir “giriş” mahiyeti taşımaktadır. Bu makalenin amacı, politika yakınsamasını ve bu gelişmenin arkaplanında yer alan saikleri ortaya koyabilmektir. Bu doğrultuda, makalede, öncelikle politika yakınsaması kavramı tanımlanacak ve ilişkili olduğu diğer kavramlar ile arasındaki farklar ortaya koyulacaktır. Daha sonra, politika yakınsamasına sebep olan mekanizmalar sistematik bir şekilde ele alınacak ve son olarak, bu kavrama ilişkin yaklaşımlar açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler

ADSHEAD, Maura/WALL, Oliver (2003), “Policy Transfer and the Irish University Sector,”
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2008
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2008


Makalenin Yazarları
Zahid SOBACI