Yıl 2005, Cilt: 1 Sayı : 19 Sayfalar 263 - 294 2005-12-01
Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği
Soner TASLAK,Mahmut AKIN
19 261

Öz trenKamuoyunun bir örgüt hakkında sahip olduğu anlık zihinsel bir resim olarak ifade edilebilen örgüt imajı, örgütün pazardaki istikrarını, müşteriler gözünde çıktılarının kalitesini, üretici veya servis sağlayıcı olarak rakiplerine göre pozisyonunu, insanların müşteri veya personel olarak örgütte bulunma istekliliklerini yansıtan bir olgu olarak değerlendirilmektedir. LeBlanc (2004) örgütlerin genel imajını oluşturan, mesleki, görsel ve davranışsal imaj olarak sıralanabilen üç temel unsurdan bahsetmektedir. LeBlanc (2004) ve Schuler (2004), bir örgütün her şeyden önce yapmakta olduğu işin kalitesini geliştirerek yani mesleki imajı sayesinde örgüt imajını kuvvetlendirebileceği üzerinde durmuştur. Bu çalışma yukarıdaki çerçevede gerçekleştirilmiş olup, amaç olarak polis imajı- nın oluşumunda etkili olan faktörleri ve bu faktörler içerisinde en güçlü olanını belirlemeye yönelmiştir. Yozgat ili kapsamında yürütülen ve ilk olarak Yozgat Emniyet Müdürlüğü’nün örgüt imajının değerlendirildiği araştırmada, bağımsız değişkelerin örgüt imajı üzerinde farklılığa neden olup olmadıkları t-testi ve varyans analizleriyle ortaya konmaya çalışılmış- tır. “Daha önce trafik cezası uygulanmış olma” durumu ile “daha önce bir Polis Merkezine gitme” ve “daha önce Emniyet Müdürlüğü’ne gitme” durumlarının, polisin görsel ve genel imajında anlamlı farklılıklara neden olduğu görülmüştür. “rüşvet vermiş olma” durumunun ise polisin mesleki ve genel imajında farklılıklar yarattığı belirlenmiştir. Ayrıca kümeleme ve ayırma analizleri gerçekleştirilerek örgütün genel imajının oluşumunda en güçlü belirleyici unsur ortaya konulmaya çalışılmış; 3 temel unsur (mesleki, davranışsal ve görsel imaj) arasında yapılan değerlendirmelerde mesleki imajın genel örgüt imajı üzerinde en güçlü ayırıcı etkiye sahip olduğu belirlenmiştirThe image of an organization, which can be identified as an instant intellectual picture that public opinion has on an organization, is evaluated as a phenomenon which reflects the stability of the organization, the quality of its outcomes in consumers’ sight, its position as a producer or service provider compared to its competitors and people’s desire of taking a place in the organization as a consumer or staff. LeBlanc (2004) makes a mention of three essentials – namely professional, visual and behavioral images that construct the general image of organizations. Leblanc (2004) and Schuler (2004) dwelled on the fact that an organization could strengthen its image by first of all improving the quality of the work it had been doing that is to say, it could strengthen the image of the organization by the sake of its professional image. This study was done within the above-mentioned frame and aimed to find out the factors that form the image of police and specify the strongest factor of them. In the study carried out in an applied way in Yozgat city, the organizational image of Yozgat Office of Police was evaluated and it was tried to put forward by t-test and ANOVA whether dependent variables make any difference on organizational image; It was found out that having got penalty before caused meaningful differences in police’s general and visual image, and having bribed in police’s professional and general image. Besides, using cluster analysis and discriminant analysis, it was tried to put forth the preeminent factor in the forming of the organization’s general image. As for three main factors (professional, behavioral and visual images), it was specified that professional image had influence most on general image of the organization.

Anahtar Kelimeler

trenHalkla ilişkiler, örgüt imajı, emniyet teşkilatıPublic relations, organizational image, police
Akçay, Osman. “Trafik Personelinin Halkla İlişkilerde Kullanabileceği Yöntem- ler”, Polis ve Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 1, Sayı: 1 (Nisan 2003), 93-106.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2005
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2005


Makalenin Yazarları
Soner TASLAK
Mahmut AKIN
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.