Yıl 2013, Cilt: 20 Sayı : 1 Sayfalar 8 - 13 2013-04-19
Poliamid ile farklı polimetilmetakrilat protez kaide materyallerinin mikroorganizma tutulumunun karşılaştırılması
Yurdanur Uçar,Olcay Bakar,Mahsum Ekinci,Begüm Kayar
15 261

Öz entrComparison of microorganism accumulation on polyamide versus different polymethylmetacrylate denturebase materialsPurpose: The purpose of this study was to compare the microorganism accumulation of polymethylmethacrylateand polyamide denture base materials manufactured by different companies. Materials and methods:Specimens (n=7 per group) of 3 different denture base materials (Deflex, SR-Ivocap, Meliodent), a total of21 specimens, were prepared with dimensions of 3x10x10 mm3 according to the manufacturers’ recommendationand steriled by ethylen oxide gas sterilization. Streptococcus mutans and Candida albicans, the most commonmicrofilm bacteria and the most common cause of denture stomatitis, respectively, were investigated in thisstudy. Following the Mc Farland settings of microorganisms, separate tubes with known number ofmicroorganisms were prepared. The specimens were kept in tubes for 15 minutes and dried on sterile papersin a sterile cabinet for 30 minutes. Then, specimens were placed in tubes containing sterile water and vortexedto let the microorganisms free in sterile water. 0.01mL of contaminated water was taken using micropipetteand inoculated on blood agar medium for S.mutans and SDA (saburoud dextrose agar) for C.albicans andkept in incubator for 1 day at 37 °C. Following the incubation period, colony counts were made. Results:Colony counts showed that there was not a significant difference between microorganism accumulation(S.mutans and C.albicans) on polymethylmethacrylate (SR-Ivocap ve Meliodent) and polyamide (Deflex)denture base materials. Conclusion: Polyamide denture material may be a good alternative topolymethylmetacrylate from microbiological aspect. It should be taken in to consideration that in additionto the microorganism accumulation there are parameters that needs to be considered for denture basematerialsAmaç: Bu çalışmanın amacı poliamid ile polimetilmetakrilat protez kaide materyallerinin mikroorganizma tutulumu açısından karşılaştırılmasıdır. Gereç ve yöntem: Üç farklı protez kaide materyaline (Deflex, SR-Ivocap, Meliodent) ait örnekler (n=7) toplamda 21 adet olacak şekilde 3x10x10 mm3 ebatlarında üretici firmaların önerisi doğrultusunda hazırlanarak etilen oksit gaz sterilizasyonu ile steril hale getirildi. Çalışmamızda en sık mikrofilm oluşturma özelliğine sahip olan Streptococcus mutans bakterisi ve en sık proteze bağlı stomatit etkeni Candida albicans mayasının yüzey tutulumu araştırılmıştır. Mikroorganizmaların Mc Farland ayarları yapılarak mL'sindeki mikroorganizma sayısı bilinen ayrı tüpler hazırlanmıştır. Örnekler bu tüplerin içerisinde 15 dakika bekletilip, steril kabin içerisinde steril kurutma kağıtları üzerinde yaklaşık 30 dakika kurumaya bırakılmış ve daha sonra farklı tüplerdeki steril su içerisine atılmış ve vortekslenerek yüzeyindeki mikroorganizmaların suya geçmesi sağlanmıştır. Örneklerin bulunduğu belirli konsantrasyonda mikroorganizma içeren su içerisinden mikropipet yardımı ile 0.01mL alınarak S.mutans için kanlı besi yerine, C. albicans için SDA (Saburoud Dekstroz Agar) besi yerine ekim yapılmış ve 37 °C de 1 gün boyunca inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda petri kapları çıkartılarak koloni sayımı yapılmıştır.Bulgular: Yapılan koloni sayımlarında polimetilmetakrilat (SR-Ivocap ve Meliodent) ve poliamid (Deflex) kaide materyallerine tutunan mikroorganizma (S.mutans ve C.albicans) miktarları arasında belirgin bir fark olmadığı görülmüştür. Sonuç: Poliamid protez kaideleri mikrobiyolojik açıdan polimetilmetakrilat kaidelere iyi bir alternatif olabilir. Kaide materyali olarak kullanılan bir materyalde mikroorganizma tutulumuna ek olarak dikkate alınması gereken başka özelliklerin de olduğu unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler

entrPolyamide, polymethylmethacrylate, microorganism accumulationPoliamid, polimetilmetakrilat, mikroorganizma tutulumu
Ýnan H, Tamam E, Baðýþ B. Tam protezlerde kullanýlan farklý kaide materyallerinin ýslanabilirlik yönünden in vitro incelenmesi. Türkiye Klinikleri J Dental Sci 2010;16(1):35-43
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 19 Nisan 2013
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Nisan 2013


Makalenin Yazarları
Yurdanur Uçar
Olcay Bakar
Mahsum Ekinci
Begüm Kayar