Cilt: 7 Sayı : 13
TEMİZ ENERJİ KAPSAMINDA TR83 BÖLGESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İlhan EROĞLU,M.Necati ÇOBAN,Nalan KANGAL

1.4K 129

Öz Enerjinin önemine binaen fosil yakıtların kıt kaynaklar olmaları ve sürdürülemez nitelikte olmaları, ekonomileri yeni alternatif arayışlara itmiştir. Bu arayışlar neticesinde önem kazanan yenilenebilir enerji kaynakları, fosil yakıtların aksine sürdürülebilir nitelik taşımakta ve temiz enerji kaynakları olarak değerlendirilmektedirler. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaşanabilir bir dünyada ekosistemlerle barışık olmaları ve yüksek miktarda karbon emisyonu salınımı ile fosil yakıtlara göre çevreyi daha az kirleten enerji kaynakları olmaları,  bu kaynakları uluslararası kuruluşların enerji politikalarında en önemli unsur haline dönüştürmüştür. Fosil yakıtların kullanımı küresel kapsamda iklim değişikliklerine de neden olmaktadır. Toplumların geleceği için önem teşkil eden küresel ısınma probleminin oluşmasında yüksek karbon emisyonları dolayısıyla, fosil yakıtların payı oldukça fazladır. Çevresel etkilerin dışında fosil yakıtlar enerji kullanımında dışa bağımlı olmaya yol açmakta ve ekonomilerin hareket alanlarını kısıtlayabilmektedir. Rüzgar, güneş, hidrolik, biyokütle ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ekonomileri enerji kullanımında dışa bağımsız hale getirebilmektedir. Çalışmada TR83 bölgesinde yer alan Çorum, Amasya, Samsun, Tokat gibi illerin yenilenebilir enerji potansiyelleri, kullanım düzeyleri ve bu yenilebilir enerji kaynaklarının kullanım alanları ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılacak, hangi enerji kaynaklarının kullanımının hangi iller için daha uygun olduğu, ilgili kuruluşlarca yatırım yapılabilir olduğu belirlenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: temiz enerji, yenilenebilir enerji kaynakları, sürdürülebilirlik

Kaynakça

Abolhosseini, S., Heshmati, A. ve Altmann, J. (2014, April). A Review of Renewable Energy Supply and Energy Efficiency Technologies, IZA DP No. 8145. 1-35
İlhan EROĞLU,M.Necati ÇOBAN,Nalan KANGAL
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.