Cilt: 29 Sayı : 3
Farklı Ekim Zamanı ve Azotlu Gübre Uygulamalarının Tere (Lepidium sativum L.) Bitkisinin Azot Fraksiyonları ve Bitki Besin Maddesi İçeriğine Etkileri
The Effect of Different Growing Periods and Nitrogen Fertilizers on Nitrogen Fractions and Nutrient Content of Garden Cress (Lepidium sativum L.)
Bülent YAĞMUR,Bülent OKUR,Özlem TUNCAY,Dursun EŞİYOK

16 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Açıkgöz, N., Aktaş, M. E., Moghaddam, A ve Özcan, K. (1994). PC’ ler için Veri Tabanı Esaslı İstatistik Paketi: TARİST, Tarla Bitkileri Kongresi, 24-28/04/1994. E.Ü.Ziraat Fak. Ofset Basımevi, Bornova- İzmir, S. 264-267.
Bülent YAĞMUR,Bülent OKUR,Özlem TUNCAY,Dursun EŞİYOK