Sosyal Hizmet Özel Sayı sı Yıl 2015
ÖRGÜT KURAMLARI İLE SOSYAL HİZMET İŞLETMELERİNİ ANLAMAK
UNDERSTANDING OF SOCIAL WORKS AND SERVICES ASSOCIATED WITH ORGANIZATION THEORIES
Zehra TOPAL,Erhan ATAY

22 129

Örgütsel çalışmalar alanı, örgütlerin toplumdaki diğer sosyal sistemlerle nasıl karşılıklı etkileşim içinde olduğunu, birbirlerine nasıl benzediklerini veya birbirlerinden nasıl farklılaştığını araştıran bir sosyal bilim alanıdır. Bu çalışmada, sosyal hizmet kurumlarının oluşumu, amacı ve varlığı sosyal sermaye ve sosyal girişimcilik yaklaşımları bağlamında ele alınmıştır. Bu çalışma, sosyal hizmet kurumlarının temellerinin, akademik çalışmalarda hangi kuramlar ile açıklanabileceğine dair ipuçları aramayı hedeflemektedir
Organizational studies is a field in which is searched how organizations are embedded, interaction with each other and how they similar or become different. In this study; existence, formation and aim of social works and services are dealt with in the context of social capital and social entrepreneurship approaches. This study is aimed to find out some clues as to which theories could explain to social works and services
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Barnard C.I. (1938). The Functions Of The Executive. Cambridge:Harvard University Press
Zehra TOPAL,Erhan ATAY