Cilt: 43 Sayı : 3-4
DOKU DÜZENLEYİCİLERİN FONKSİYONEL ÖLÇÜ MADDESİ OLARAK KULLANIMI
Burcu AKTAŞ,Gülsüm CEYLAN,Emre MUMCU,Özge AKSÜZEK,Fatma ÜNALAN

1.4K 129

Anahtar Kelimeler: Doku düzenleyiciler, fonksiyonel ölçü

Kaynakça

Ç a l ı k k o c a o ğ l u S. Tam Protezler. 3. B a s k ı . İstanbul: Teknografik M a t b a a c ı l a r . 1998: 154, 166-167, 610-613.
Burcu AKTAŞ,Gülsüm CEYLAN,Emre MUMCU,Özge AKSÜZEK,Fatma ÜNALAN